ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 5. 5. 2010

SÚKL informuje o počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv v měsíci dubnu

Praha, 5. 5. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv od zdravotnických pracovníků v měsíci dubnu 2010.

V dubnu 2010 SÚKL od zdravotnických pracovníků obdržel celkem 88 hlášení. Z toho 49 hlášení se týkalo léčivých přípravků kromě vakcín, což je téměř 2,5krát více než v předchozích dvou letech. Oproti minulému roku se mírně zvýšil také počet hlášení souvisejících s podáním vakcín ze 32 na 39. Celkový počet hlášení je - s výjimkou roku 2008, kdy došlo k významnému zvýšení počtu hlášení souvisejících s vakcínami - nejvyšší za období dubna za posledních 5 let.

po__et_hl____en___duben.bmp

Hlášení nežádoucích účinků léčiv je hlavním zdrojem informací pro efektivní monitorování bezpečnosti léčiv. SÚKL proto děkuje všem zdravotníkům, kteří hlásí nežádoucí účinky, za podíl na zvýšení bezpečnosti pacientů. 

Hlášení lze předat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv vyplněním jedné stránky papírového formuláře nebo vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách SÚKL na adrese: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Česká republika jako jedna z prvních zemí EU umožnila hlásit podezření na nežádoucí účinky léků pacienty přímo. Od ledna 2010 SÚKL obdržel 15 hlášení od pacientů. Nahlásit podezření na nežádoucí účinek mohou pacienti prostřednictvím jednoduchého formuláře na Informačního portálu pro veřejnost SÚKL www.olecich.cz.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie