ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 27. 7. 2010

SÚKL informuje o zvýšení počtu přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiv od zdravotnických pracovníků

Praha, 27. 7. 2010 – Počet přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiv od zdravotnických pracovníků za první pololetí tohoto roku je nejvyšší za posledních pět let.

Graf_hl____en___N___1pol2010.bmp

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) obdržel v prvním pololetí roku 2010 od zdravotnických pracovníků celkem 583 hlášení. To je o 161 hlášení více než ve stejném období minulého roku. Za posledních pět let tak počet hlášení v tomto období vzrostl poprvé o více než 30 procent.

Zvýšené zapojení zdravotníků do systému hlášení lze dát do souvislosti s informační kampaní SÚKL o bezpečnosti léčiv, která byla zahájena v únoru letošního roku.

V České republice mají jako v jedné z prvních zemí EU možnost podezření na nežádoucí účinky hlásit také sami pacienti. Nahlásit podezření na nežádoucí účinek mohou pacienti pomocí Informačního portálu pro veřejnost SÚKL www.olecich.cz. Tímto způsobem bylo nahlášeno 19 podezření přímo od pacientů.

 SÚKL tímto děkuje všem zdravotníkům a pacientům, kteří zasílají hlášení, za podíl na zvýšení bezpečnosti léčiv a rozvoji poznání o léčivech, které jsou užívány v klinické praxi.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí a informační pracovník

Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie