ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 24. 9.

SÚKL vyzývá k pozornosti vůči Braillovu písmu na obalech léčivých přípravků

Praha, 24. 9. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzývá na základě spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR výrobce a distributory léčiv a lékárníky, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím pro nevidomé a slabozraké, které jsou uvedeny na obalech léčivých přípravků.

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě podnětu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR upozorňuje na skutečnost, že na některých léčivých přípravcích nelze informace na sekundárním obalu v Braillově písmu vždy jednoznačně identifikovat. Příčina je často v nedostatečné "ostrosti" písma, dané zejména výškou bodu vyraženého do materiálu sekundárního obalu vzhledem k okolí bodu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto obrací na výrobce s výzvou, aby při výrobě léčivých přípravků v rámci vstupní kontroly potištěných materiálů věnovali zvýšenou pozornost údajům vytištěným v Braillově písmu s ohledem na normu EN 15 823.

Současně Ústav vyzývá také pracovníky lékáren k takovému zacházení s léky, u kterého by nedocházelo ke znehodnocování znaků Braillova písma na sekundárních obalech léčivých přípravků např. přelepkami s cenou apod.

V neposlední řadě Ústav upozorňuje také distributory léčivých přípravků na nutnost šetrné manipulace s léčivými přípravky, jelikož jednotlivé znaky Braillova písma jsou snáze mechanicky poškoditelné.

Povinnost uvedení názvu léčivého přípravku Braillovým písmem na obalu všech léků stanovil zákon o léčivech. Zákonnou povinnost je třeba splnit nejpozději do 31. 12. 2012.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie