ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 2. 7. 2010

Nová služba předávání informací o léčivech zajistí lepší ochranu pacientů

Praha, 2 7. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil novou službu předávání informací o nově  zjištěných bezpečnostních rizicích léčiv. Včasné předání informace lékárnám umožní lepší ochranu pacientů před těmito riziky.  

Připravená služba umožní lékárnám, ale také krajským úřadům, získávat v co nejkratším čase informace o nově zjištěných bezpečnostních rizicích léčiv. Na jejich základě pak bude možné bez prodlení stahovat z oběhu léky, u kterých se objeví závada v jakosti nebo závažné nežádoucí účinky. Lékárny budou pomocí tohoto systému varovány např. před výskytem padělaného léku v distribuci. Úkolem nové služby však není pouze varovat, ale také informovat o uvolnění dříve pozastaveného léčiva do oběhu. 

Nová služba funguje na principu podobnému tzv. RSS kanálu. Podstatnou odlišností je strukturované publikování bezpečnostních informací. Pokud lékárna systém využije, její software může např. rychlou výstrahu o závadě v jakosti nebo výskytu padělku okamžitě automaticky porovnat se stavem skladových zásob dané lékárny a neprodleně upozorní na případný výskyt problémového léku odpovědného pracovníka lékárny. Lékárna nepotřebuje žádný nový software.

Systém tak slouží k ochraně veřejného zdraví a je další pojistkou proti tomu, aby se k českým pacientům dostal problematický přípravek.

Zároveň je služba i přínosem pro lékárny, které takto jednoduše splní zákonné povinnosti v souvislosti s prokázáním přijetí a zpracování informací závažných pro zdraví léčených osob. 

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky

 

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie