ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 2. 4. 2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) si dovoluje informovat o zvýšení počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv zdravotnickými pracovníky v měsíci březnu 2010.

Srovnání počtu březnových hlášení za posledních 5 let přineslo tato zjištění: 

Za březen 2010 SÚKL od zdravotnických pracovníků obdržel 104 hlášení. Z toho 60 hlášení se týkalo léčivých přípravků kromě vakcín, což je o dvakrát více než v roce 2009 a 3,7 krát více než v roce 2005. Oproti předchozímu roku se zvýšil i počet hlášení souvisejících s podáním vakcín. Celkový počet hlášení je nejvyšší za toto období za posledních pět let.  

 

po__et_hl____en__.bmp

 

Zvýšené zapojení zdravotníků do systému hlášení lze dát do souvislosti s informační kampaní SÚKL o bezpečnosti léčiv, jejich nežádoucích účincích a významu hlášení podezření na ně. 

SÚKL tímto děkuje všem zdravotníkům, kteří zasílají hlášení, za podíl na zvýšení bezpečnosti pacientů a rozvoj poznání o léčivech, které jsou užívány v klinické praxi. 

Lékaře a farmaceuty, kteří se dosud nezapojili do systému hlášení nežádoucích účinků, SÚKL vyzývá ke spolupráci při zvyšování bezpečnosti farmakoterapie. 

V České republice mají jako v jedné z prvních zemí EU možnost podezření na nežádoucí účinky hlásit také sami pacienti. I počet těchto hlášení se postupně zvyšuje, v lednu 2010 SÚKL touto cestou obdržel 1 hlášení od pacienta, v únoru 5, v březnu pak 7 hlášení. Nahlásit podezření na nežádoucí účinek mohou pacienti pomocí Informačního portálu pro veřejnost SÚKL www.olecich.cz.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie