ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 2.2.2010

Praha, 2. 2. 2010 - Státní ústav pro kontrolu léčiv dal Státní zemědělské a potravinářské inspekci podnět k prošetření a následnému zákazu potravinového doplňku na podporu erekce Intim-x.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rámci běžného monitorování zacházení s léčivými přípravky zjistil nesrovnalosti u výrobku Intim-x, který do České republiky dováží společnost Krevní centrum s.r.o., Frýdek-Místek. Tento výrobek byl prezentován jako potravinový doplněk, jeho prodejce však deklaroval účinky odpovídající spíše léčivému přípravku. SÚKL proto analyzoval složení výrobku a výsledky rozboru ukázaly na pravděpodobný obsah účinné látky, který se objevuje v léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Zachycený výrobek byl tedy kvalifikován jako kontaminovaná potravina a jako takový byl předán k dalšímu šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). 

Inspektoři SZPI odebrali do laboratoří vzorky šarže s označením LOT 0021208 a s datem minimální trvanlivosti 12.2011, aby ověřili přítomnost léčivých látek, které v potravinách být nesmějí. 

Analýza SZPI potvrdila ve výrobku přítomnost dvou látek s podobnou chemickou strukturou jako léčivá látka sildenafil, která je přítomna v léčivých přípravcích vydávaných pouze na lékařský předpis. Účinek těchto dvou látek na lidský organismus není známý, proto se nesmějí vyskytovat ani v lécích, ani v doplňcích stravy. 

SZPI proto uložila zákaz uvádění do oběhu výše uvedené šarže a nařídila její stažení z trhu. 

PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, uvádí: „Státní ústav pro kontrolu léčiv již v minulosti navázal kvalitní spolupráci s institucemi, jejichž cíl souvisí s posláním SÚKL - zajišťovat bezpečnost, kvalitu a účinnost léčiv v České republice. Jsem velmi potěšen, že spolupráce se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí funguje a podařilo se díky ní přispět k větší bezpečnosti českých občanů." 

SÚKL opakovaně varuje před nákupem padělků či nelegálních léčiv prostřednictvím Internetu. Internetový prodej léčiv v ČR je legální pouze prostřednictvím tzv. „kamenné" lékárny (seznam lékáren s možností zásilkového/internetového prodeje je dostupný na Informačním portálu pro veřejnost SÚKL) a lze jím vydávat pouze léky registrované (schválené k uvedení na trh) a volně prodejné (databázi volně prodejných registrovaných léků najdete také na Informačním portálu pro veřejnost). Pokud se na Internetu setkáte s jinou, tzn. nelegální nabídkou léků, informujte prosím Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to pomocí elektronického formuláře na jeho Informačním portálu pro veřejnost, na tel. čísle 272 185 333 nebo na emailu infs@sukl_cz.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 

Klinické studie