ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 17. 3. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o sankcích uložených podle zákona o regulaci reklamy. Dozorem nad dodržování zákona v oblasti léčivých přípravků se SÚKL intenzivně věnuje.

V minulých dnech nabyla právní moci pokuta 750.000 Kč uložená SÚKL společnosti Actavis CZ a.s.. Společnost Actavis CZ a.s. porušila Zákon o regulaci reklamy tím, že uspořádala pro lékaře v Egyptě v roce 2008 „kongres“, který se ve skutečnosti nekonal. Jednalo se o pobytový zájezd hrazený touto farmaceutickou firmou. SÚKL zahájil šetření na základě podnětu České televize. Zjištění vedla ke správnímu řízení, na jehož  konci byla udělena pokuta ve výši 750.000 Kč. Současně SÚKL podal trestní oznámení z důvodu podezření ze spáchání trestného činu podplácení. Zákon zakazuje nabízet, slibovat nebo poskytovat lékařům dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty. Bezplatné pohoštění a ubytování může být poskytnuto pouze v přiměřené hodnotě a za účelem odborných nebo vědeckých akcí.

Zároveň v těchto dnech nabylo právní moci další rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta za spáchání správního deliktu, a to v případě společnosti Janssen-Cilag s.r.o. ve výši 200.000 Kč a společnosti atelier duplex s.r.o. ve výši 10.000 Kč. Porušení Zákona o regulaci reklamy v tomto případě spočívalo v uvádění nepřesných informací na letácích určených pro odbornou veřejnost. Letáky tak mohly vést odborníky k mylným závěrům. Společnost Janssen-Cilag s.r.o. a atelier duplex s.r.o. se v tomto případě nacházely ve vztahu „zadavatel – zpracovatel“ reklamy, proto je také výše pokuty pro oba subjekty odlišná. Informace o léčivých přípravcích uváděné v letácích a brožurách určených pro odborníky i širokou veřejnost musí být přesné, prokazatelné a úplné.

V roce 2010 bylo ukončeno 15 správních řízení, jejichž výsledkem byly pravomocně uložené pokuty v celkové výši 3 215 000,- Kč.

V roce 2011 byla zatím ukončena uvedená 2 správní řízení, jejichž výsledkem byly pravomocně uložené pokuty v celkové výši 960 000,- Kč.

Dozor nad reklamou je jednou z oblastí, jimž se SÚKL dlouhodobě intenzivně věnuje. 10. února proběhla v sídle SÚKL konference na téma „Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky“, na níž vystoupila řada odborníků na danou problematiku. Konference sklidila mezi odborníky velký ohlas. „Reklama na léčivé přípravky je tématem, kterému se budeme i do budoucna intenzivně věnovat,“ řekl ředitel SÚKL Martin Beneš. „Reklamu na léčivé přípravky a chování farmaceutických firem v této oblasti je třeba pečlivě sledovat a citlivě posuzovat. Primární je pro nás ochrana veřejného zdraví“ uzavřel ředitel Beneš.

Tiskové a informační oddělení
17. 3. 2011

Klinické studie