ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ke kontrole zdravotnických zařízení v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol ve zdravotnických zařízeních provedených v roce 2012.

V roce 2012 provedli inspektoři SÚKL 282 kontrol zacházení s léčivými přípravky u poskytovatelů zdravotní péče (ZZ). Kontroly se uskutečnily v 24 lůžkových zařízeních a ve 258 samostatných ambulancích praktických lékařů, lékařů specialistů a v ostatních zdravotnických zařízeních.

K nejzávažnějším zjištěním patřila tato:

  • Léčivé přípravky nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávané nebo připravené za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované nebyly jako nebezpečný odpad předávány osobě oprávněné k jejich likvidaci.
  • Nepoužitelné léčivé přípravky byly předávány dodávající lékárně, která není organizační součástí zdravotnického zařízení a není osobou oprávněnou k likvidaci (u 10,3 % kontrolovaných ZZ).
  • Přestože měla ZZ uzavřenou smlouvu na zneškodňování nebezpečného odpadu, nebyla v ní zahrnuta likvidace nepoužitých léčiv (v 14,2 % kontrolovaných ZZ).
  • Závažným porušením zákona je, že léčivé přípravky vrácené pacienty nejsou odstraněna jako nepoužitelná léčiva, ale jsou nadále používána při poskytování zdravotní péče (v 2,8 % kontrolovaných ZZ).
  • U 22,3 % kontrolovaných ZZ nebyly sledovány informace SÚKL o závadách v jakosti, nežádoucích účincích léčiv a stahování léčiv z oběhu. V jednom kontrolovaném ZZ došlo v důsledku nesledování závad v jakosti k porušení zákona, tím, že poskytovatel zdravotních služeb použil při poskytování zdravotní péče léčivo se závadou v jakosti.
  • Byly nalezeny lékařské předpisy (v 6,0 % kontrolovaných ZZ), které nebyly uloženy tak, aby se zabránilo jejich ztrátě nebo odcizení a možnosti jejich zneužití. Nevyplněné lékařské předpisy byly navíc opatřeny razítkem poskytovatele.

 

Tiskové a informační oddělení
22. 2. 2013

Klinické studie