ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL k revizi úhrad léků

Praha, 11. 1. 2012 – Kompletní hloubková revize úhrad u všech hrazených léků, která byla dokončena 31. 12. 2011, přináší možnost roční úspory v celkové výši okolo 8,78 mld. Kč.

V roce 2008 zahájil Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) první komplexní revizi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění. Do té doby nebylo podobné přehodnocení nikdy učiněno, a proto bylo nutné nejdříve zajistit veškeré podklady pro revizi, včetně přehodnocení cen reálně požadovaných výrobci při uvádění na trh, a poté vše dle požadavků zákona vyhodnotit.

Odhadované roční úspory v celkové výši okolo 8,78 mld. Kč*, kterých nebylo nikdy v minulosti dosaženo, předcházelo:

 • provedení hloubkové revize u 9 729 kódů SÚKL (variant léčivých přípravků),
 • zahájení 928 správních řízení, což je 53 613 písemností, které obsahovaly 91 958 dokumentů,
 • zjištění okolo 390 000 zahraničních cenových referencí,
 • zajištění 117 113 vzdálených přístupů do dokumentace ke správnímu řízení,
 • vyvěšení 6 346 dokumentů na elektronickou úřední desku,
 • vydání 927 rozhodnutí,
 • vyřízení 3 560 odvolání do 664 rozhodnutí.

Revize byla dokončena i přesto, že:

 • potřebné vyhlášky a metodická stanoviska pro rozhodování nabývaly účinnosti až po zahájení revize,
 • bylo nutné přepočítat veškeré podklady s ohledem na změny pravidel pro rozhodování (u 2 612 kódů),
 • byly předkládány žádosti o individuální přehodnocení, která ze zákona bránily zahájení revize (u 133 variant léků),
 • za účelem odložení účinnosti daného rozhodnutí byla využívána možnost odvolání (proti 664 rozhodnutím bylo podáno odvolání, z toho u 281 rozhodnutí bylo odvolání odvolacím orgánem zamítnuto zcela).

Na finální rozhodnutí čeká pouze 1 přípravek, který měl být s ohledem na jeho nulové dodávky vyřazen z úhrad. Držitel rozhodnutí o registraci na poslední chvíli dodal potvrzení o dodávce 1 balení. Revizní správní řízení tak bude dokončeno v následujícím období. S ohledem na dodávané množství však nebude mít nijak zásadní dopady na celkové odhadované úspory.

Takto rozsáhlou revizi úhrad léků provedla Česká republika jako první ze zemí Evropské unie. V dalších zemích byla revize pouze částečná, např. ve Švédsku probíhala revize 3 roky a v jejím průběhu bylo přehodnoceno pouze 10 významných skupin. Rakousko přehodnocuje pravidelně pouze 400 léků ročně, apod.

Prostřednictvím revize došlo nejen ke snížení nákladů zdravotních pojišťoven a pacientů, ale také byl nastaven standard léčby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

*Pozn.: Hodnota obsahuje i předpokládané roční úspory ze správních řízení, které nenabyly právní moci.

  

Tiskové a informační oddělení SÚKL
11. 1. 2012

Klinické studie