ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

4. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.

Provedené kontroly 

  Povaha inspekce Hodnocení závad Sankce
Druh kontroly Plánované Na podnět Drobné Významné Kritické Pozastavení přípravy Pozastavení provozu Pokuty - návrhy
*Lékárny  196 12 150 35 23 - 1 5
ONM 2 - - 1 1 - - -
Pracoviště připravující autovakcíny 1 - 1 - - - - -
*Zdravotnická zařízení 62 10 41 22 9 - - 3
Prodejci vyhrazených léčiv 4 - 2 1 1 - - -

*  1x nehodnoceno 

Provedené kontroly distributorů 

Počet inspekcí Hodnocení inspekcí
Úvodní Následné Cílené Změna Dobré Uspokojivé  Neuspokojivé  Kritické Porušení zákona Nehodnoceno 
22 26  4 3 39 11 3 4 9 2

  

Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů 

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí
Žádost o povolení distribuce 3 3
Žádost o změnu povolení distribuce 12 12
Žádost o zrušení povolení distribuce 2 3

Klinické studie