ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.

Provedené kontroly 

 Inspekce
  Inspekce Hodnocení Sankce
Druh kontroly Počet Z toho
na podnět
1 2    3    Pozastavení přípravy Pozastavení provozu Návrhy na pokuty
Lékárny  212 18 124 68 20 0 0 6
ONM 6 0 1 3 2 - 2 0
Pracoviště připravující autovakcíny 1 0 0 0 1 - 0 0
Zdravotnická zařízení 65 0 50 14 1 - 0 0
 ZP u poskytovatelů 22 0 14 5 3 - 3 0
Prodejci vyhrazených léčiv 5* 2 2 0 2 - 0 0

  

Provedené kontroly distributorů 

Počet inspekcí Hodnocení inspekcí Opatření
Celkem Z toho na podnět Úvodní Následné Změna 1      2       3      Porušení zákona Návrhy na pokuty 
 55 0 19 29  7 46 8 1 24 2

 

Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů 

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí
Žádost o povolení distribuce 10 18
Žádost o změnu povolení distribuce 15 17
Žádost o zrušení povolení distribuce 2

Klinické studie