ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

25. 6. 2014: Kontrola SÚKL v nemocnici Orlová

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktuálním stavu šetření ve zdravotnickém zařízení Orlová.

SÚKL kontroluje ve zdravotnických zařízeních zacházení s léčivými přípravky dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů.

Zacházením s léčivými přípravky se rozumí jejich úprava, uchovávání, používání při poskytování zdravotní péče a odstraňování nepoužitelných léčiv. Podmínky zacházení se týkají i přepravy léčivých přípravků, např. v rámci nemocnice. Účelem stanovení podmínek pro zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních touto vyhláškou  je zejména zajištění jejich vyhovující kvality po celou dobu, než dojde k jejich použití. 

SÚKL vždy provádí kontrolu na místě za účelem ověření skutečného stavu věci, pokud existuje podezření, že došlo k záměně léčivých přípravků hromadně vyráběných či připravených v lékárně.

Kontrola SÚKL v rámci zdravotnického zařízení Orlová se uskutečnila v pátek 20. 6. 2014, a to konkrétně v:

  • nemocniční lékárně,
  • oddělení klinické biochemie,
  • ambulanci.

Současně probíhá šetření Policie ČR, se kterou SÚKL úzce spolupracuje a poskytuje jí veškerá potřebná data. SÚKL proto nemůže zveřejnit žádné informace z kontroly až do chvíle, kdy bude šetření policie ukončeno.

 

Tiskové a informační oddělení
25. 6. 2014


Kontakt: Lucie Šustková, 272 185 756, 724 917 129, lucie.sustkova@sukl_cz

Klinické studie