ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.

Provedené kontroly 

 Inspekce
  Inspekce Hodnocení Sankce
Druh kontroly Počet Z toho
na podnět
Drobné Významné Kritické Pozastavení přípravy Pozastavení provozu Návrhy na pokuty
Lékárny  253 31 168 54 31 0 1 6
ONM 2 0 1 0 1 0 0
Pracoviště připravující autovakcíny 2 0 2 0 0 0 0
Zdravotnická zařízení 99 6 63 28 8 0 1
 ZP u poskytovatelů  31  0  21  9  1  3  1
Prodejci vyhrazených léčiv 8 0 5 2 1 0 0

Provedené kontroly distributorů 

Počet inspekcí Hodnocení inspekcí Opatření
Celkem Z toho na podnět Úvodní Následné Změna Dobré Uspokojivé  Neuspokojivé  Porušení zákona Návrhy na pokuty 
 74  3 19 36  16 59 12 3 15 2

Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů 

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí
Žádost o povolení distribuce 34 19
Žádost o změnu povolení distribuce 23 28
Žádost o zrušení povolení distribuce 2 2

Klinické studie