ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.

Provedené kontroly 

 Inspekce
  Iinspekce Hodnocení Sankce
Druh kontroly Počet Z toho
na podnět
Drobné Významné Kritické Pozastavení přípravy Pozastavení provozu Návrhy na pokuty
Lékárny  235 16 167 45 23 0 2 6
ONM 2 0 0 2 0 0 0
Pracoviště připravující autovakcíny 0 0 0 0 0 0 0
Zdravotnická zařízení 86 3 54 25 7 0 1
Prodejci vyhrazených léčiv 2 0 1 1 0 0 0

Provedené kontroly distributorů 

Počet inspekcí Hodnocení inspekcí Opatření
Celkem Z toho na podnět Úvodní Následné Změna Dobré Uspokojivé  Neuspokojivé  Porušení zákona Návrhy na pokuty 
 34  1 2 27  4 28 5 1 7 0

Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů 

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí
Žádost o povolení distribuce 1 3
Žádost o změnu povolení distribuce 12 14
Žádost o zrušení povolení distribuce 2 2

Klinické studie