ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změny v cenové regulaci

Změny v cenové regulaci účinné od 1.6.2008.

Cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci (dále jen „cenové rozhodnutí“), vydaným na základě bodu II. odst. 4 cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „cenový předpis“), a zmocnění stanoveném Ministerstvu zdravotnictví § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a § 39a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností ke dni 2008.06.01. vyřazují z regulace maximální cenou výrobce léčivé přípravky, které obsahují v aplikační formě uvedené v bodu 1. cenového rozhodnutí léčivou látku uvedenou tamtéž. 

Léčivé přípravky vyřazené z regulace maximální cenou podléhají, podle bodu II. odst. 3 cenového předpisu, i nadále regulaci obchodní přirážky.
Tyto léčivé přípravky budou v Seznamu hrazených LP/PZLÚ v poli č. 15, TCR, označeny nově zavedeným identifikátorem typu cenové regulace – „OP“.
Pole č. 16, MAXCV, tj. maximální cena výrobce,  pole č. 54, ORC, tj. orientační cena, a pole č. 56, MFC, tj. konečná cena s obchodní přirážkou a DPH, nebudou vyplněna. Pro osoby, které uvádí deregulované léčivé přípravky na trh platí oznamovací povinnost, viz upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 2008.05.30.

 

V případě nejasností se prosím obracejte na Tiskové a informační středisko Ústavu, tel. +420272185333

 

Martin Beneš

ředitel

Klinické studie