ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna rozhodovací praxe v případech výrobků s obsahem vitaminu D

Státní ústav pro kontrolu léčiv, který rozhoduje dle § 13 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek, a to na žádost nebo z vlastního podnětu, přehodnotil dosavadní rozhodovací praxi v případech klasifikace výrobků s obsahem vitaminu D.

S ohledem na nové odborné poznatky týkající se nežádoucích účinků nebude již nadále výrobky, u nichž je doporučená denní dávka nižší anebo rovna 50 μg (2 000 mezinárodních jednotek) vitaminu D, klasifikovat jako léčivé přípravky.

Klinické studie