ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna omezení výdeje léku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách

SÚKL informuje o nabytí právní moci rozhodnutí o změně registrace léku PANADOL PLUS GRIP spočívající v omezení výdeje tohoto léku v lékárnách.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 17. 6. 2015 vydal rozhodnutí o změně registrace léku PANADOL PLUS GRIP, por.tbl.flm., kterým bylo změněno omezení způsobu výdeje tohoto léku, a to na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci společnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. Rozhodnutí o uvedené změně registrace léku PANADOL PLUS GRIP, por.tbl.flm., nabylo právní moci dne 3. 7. 2015.

Dosud platné omezení 900 mg na jednotlivý výdej se změnilo následovně:

  1. Lék nesmí být vydáván ani nabízen prostřednictvím zásilkového výdeje.
  2. Osobě požadující výdej lze vydat takové množství léku, aby celkové množství pseudoefedrinu v lécích, které jsou při jednotlivém výdeji vydány bez lékařského předpisu s omezením, nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu a současně, aby celkové množství pseudoefedrinu v lécích, které jsou vydány jednotlivé osobě bez lékařského předpisu s omezením, v období po sobě jdoucích 7 dnů nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu.
  3. Farmaceut při výdeji provede záznam do Registru pro léčivé přípravky s omezením.

 

7. 7. 2015

Sekce registrací

 

Související články:

https://www.olecich.cz/zmena-omezeni-vydeje-pripravku-panadol-plus-grip-v-lekarnach

Klinické studie