ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Hřensko

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 21. 9. 2008 ve spolupráci s pracovníky Celního ředitelství Děčín kontrolu na tržišti v obci Hřensko, okr. Děčín.

Při této kontrole, zaměřené na neoprávněné zacházení s léčivými přípravky, pracovníci SÚKL zjistili porušení zákona o léčivech u dvou stánkových prodejců. Porušení zákona o léčivech spočívalo v nabízení léčivých přípravků za účelem prodeje, držení za účelem podnikání, jejich skladování a uchovávání bez příslušného oprávnění. Pracovníci SÚKLu na místě zajistili celkem 22 kusů balení léčivých přípravků. Výdej zajištěných léčivých přípravků není vázán na lékařský předpis.  

SÚKL se stánkovými prodejci za výše uvedený správní delikt zahájí správní řízení, ve kterém jim může být uložena pokuta do výše 3 000 000,- Kč.

O výsledcích správních řízení a o riziku nákupu léčivých přípravků na tržnicích SÚKL pravidelně informuje na svých stránkách www.sukl.cz.

Oddělení enforcementu a dozoru nad reklamou

22. 9. 2008

Klinické studie