ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Uvedení cizojazyčné šarže vakcíny INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J, do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčných šarží vakcíny INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J, registrační číslo 59/803/16-C, SÚKL kód: 0231888, číslo šarže T43A, v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou ve španělském jazyce.

Označení na vnějším obalu ve španělském jazyce Význam v českém jazyce
Influvac® Tetra Influvac Tetra
suspensión inyectable en jeringa precargada injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Vacuna antigripal (inactivada de antígenos de superficie) vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaná)
Conservar en nevera.

Uchovávejte v chladničce.

No congelar.

Chraňte před mrazem.

Conservar en el envase original para proteger de la luz.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Agitar antes de usar.

Před použitím zatřepte.

Un solo uso.

Pro jednorázové podání.

Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Deje que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de usar.

Před použitím nechte vakcínu ohřát na pokojovou teplotu.

CAD  Použitelnost (EXP)

Pacienti obdrží příbalovou informaci v českém jazyce v rámci očkování od lékaře, doprovodné texty jsou také ke stažení na webových stránkách sukl.cz.

 

Oddělení koordinace odborných činností

12. 11. 2019

Klinické studie