ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o přechodném snížení cen a úhrad léčiv dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.

Změny se týkají pouze obsahu níže vyjmenovaných datový polí. Uvedené úpravy vstoupí v platnost od 1.4.2011 a budou zohledněny již v nejbližším vydání Kontrolního Seznamu hrazených LP/PZLÚ dne 18.3.2011.

Do následujících polí přibudou hodnoty:

 • 17       LEG_CV
  P – přechodné snížení ceny ex lege, tj. přechodné snížení ceny ze zákona

 

 • 19       LEG_UHR1
  A – ex lege (ze zákona) stanovena plná úhrada léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku vyjmenovanou v §15 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Z – změněna ex lege, tj. změněna ze zákona
  P – přechodné snížení úhrady ex lege, tj. přechodné snížené úhrady ze zákona
  O – snížení úhrady jako součást  opatření schváleného vládou k zajištění finanční stability systému zdravotního pojištění dle § 39i odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.

 

 • 24       PUHR1
  J - příznak plné úhrady pro případy, kdy ORC <= UHR1.


Pozn.: uvažované změny týkající se návrhu datového rozhraní zveřejněného v únoru 2011 k připomínkování prozatím v platnost nevstupují.

 

Oddělení datové podpory
14.3.2011

Klinické studie