ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá zdravotnické pracovníky ke zvýšené pozornosti při používání přípravku Octagam infuzní roztok.

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel sdělení německé regulační autority, která stahuje některé šarže léčivého přípravku OCTAGAM infuzní roztok, držitele rozhodnutí o registraci Octapharma GmbH, z trhu v Německu. Ke stahování bylo přikročeno z důvodu výskytu zvýšeného počtu hlášení nežádoucích účinků (zvýšený počet tromboembolických příhod).

V ČR byl v roce 2010 obchodován léčivý přípravek Octagam inf. sol., 1x50ml, kód SÚKL 12691. Podle informací SÚKL se však nejednalo o inkriminované šarže. V ČR tedy nebylo zahájeno stahování.

I přesto SÚKL vyzývá zdravotnické pracovníky ke zvýšené pozornosti vůči případným nežádoucím účinkům při používání léčivého přípravku OCTAGAM infuzní roztok. Připomínáme, že hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiv je možné na SÚKL ohlásit pomocí elektronického nebo tištěného formuláře, viz https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Odbor inspekční
21.9.2010

Klinické studie