ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na úpravu datového rozhraní SCAU

SÚKL zveřejňuje úpravu v datovém rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ (SCAU), která vstoupí v platnost k 1.6.2016 a poprvé se objeví v návrhu SCAU k  20.5.2016 . 

Úprava se týká změny významových hodnot v polích LEG_JUHR1, LEG_JUHR2 a LEG_JUHR3 a měla by lépe popisovat možné stavy úhrad u vysoce inovativních léčivých přípravků (VILP).

 

Mění se význam těchto hodnot:

  • Nyní: 1 – vítěz úhradové soutěže (US)
  • Nově: 1 – první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.

 

Ruší se tyto hodnoty:

  • D – dočasná úhrada vysoce inovativního přípravku dle §39d zákona č.48/1997 Sb.

 

Nově přibývají tyto hodnoty:

  • 2 – druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.
  • E – rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné 
  • F – rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné
  • T – trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. 
  • U – vítěz úhradové soutěže (US)
  • Y – rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné

Nové datové rozhraní ke stažení: pdf.pngDatové rozhraní SÚKL Seznam hrazených LP_160601, soubor typu pdf, (537,52 kB) |

 

Oddělení datové podpory
13. 5. 2016

 

Klinické studie