ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na nesprávné předepisování léčivého přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na záměnu přípravků Pamycon při předepisování.

V České republice jsou registrovány 2 přípravky s názvem Pamycon.

1/ Léčivý přípravek Pamycon na přípravu kapek (kód SÚKL obchodované varianty – 55759)

  • je kombinovaný přípravek obsahující antimikrobiální látky neomycin a bacitracin.
  • je určen pro použití v otorinolaryngologii (nosní a ušní kapky) a v gynekologii a porodnictví (infekce prsů v období kojení).
  • přípravek není určen pro aplikace, které vyžadují sterilní prostředí
  • připravený roztok je potřeba spotřebovat do 7 dní od přípravy.

2/ Léčivý přípravek Pamycon pro přípravu sterilního roztoku (kód SÚKL obchodované varianty – 55762)

  • je kombinovaný přípravek obsahující antimikrobiální látky neomycin a bacitracin.
  • je určen k přípravě sterilního roztoku pro použití ve zdravotnických zařízeních, a to v oblasti vyžadující sterilní roztok – např. chirurgie, oftalmologie atd.
  • připravený roztok je potřeba spotřebovat v den přípravy.

Pro ambulantní léčbu pacientů je možné předepsat také další přípravky ze skupiny oftalmologik – antibiotik, které obsahující jiné antimikrobiální látky.

Použití léčivého přípravku v jiné indikaci než uvádí SPC je možné pouze při dodržení podmínek stanovených v § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Ošetřující lékař může v dostatečně odůvodněných případech použít léčivý přípravek způsobem, který není v souladu s SPC. Při předepsání léčivého přípravku tímto způsobem seznámí ošetřující lékař s touto skutečností a důsledky léčby pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce. Odpovědnost za škodu na zdraví nebo usmrcení pacienta v důsledku použití registrovaného léčivého přípravku způsobem, který není v souladu s SPC pak je na straně provozovatele zdravotnického zařízení.

Takové použití léčivého přípravku musí být v souladu s vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků řádně vyznačeno na lékařském předpisu. § 6 odst. 1 písm.d) bod 1 této vyhlášky uvádí  pro překročení schválené indikace symbol „!“.

Sekce dozoru
30.8.2010

Klinické studie