ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 8.5.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení použitelnosti přípravku TAMIFLU

8.5.2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv je oprávněn informovat odbornou i laickou veřejnost o posledním doporučení Evropské lékové agentury (European Medicines Agency, dále EMEA) k použitelnosti léčivého přípravku TAMIFLU.

Doporučení vydané EMEA má positivní dopad do disponibilních zásob TAMIFLU shromážděných v souladu s národním pandemickým plánem ČR a možností zvládnutí pandemie chřipky A/H1N1" říká ředitel SÚKL, PharmDr. Martin Beneš.

Přípravek TAMIFLU (účinná látka oseltamivir) je určen k léčbě chřipky. U přípravku byla potvrzena vysoká stabilita, což umožňuje prodloužení použitelnosti z pěti na sedm let. Evropská komise aplikuje toto doporučení u nově vyrobených přípravků TAMIFLU.

S ohledem na riziko šíření a další vývoj nového chřipkového viru A/H1N1 revidovala EMEA hodnocení použitelnosti přípravku TAMIFLU nejen u nově vyrobených šarží. Výbor EMEA pro humánní léčivé přípravky (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) vydal stanovisko k použití dříve vyrobených šarží TAMIFLU, podle kterého mohou být v případě pandemie chřipky A/H1N1 používány současné zásoby TAMIFLU dva roky po jejich pětileté exspiraci. Pacientům, kteří mají přípravek s prošlou exspirací z poslední doby, se doporučuje nezbavovat se těchto léčivých přípravků, protože mohou být v případě pandemie použity.

Přípravek TAMIFLU hraje důležitou roli ve zvládnutí chřipkové pandemie. Doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky je preventivním opatřením zabraňujícím nedostatku antivirových přípravků pro případ rozšíření viru chřipky A/H1N1. Opatření bude aplikováno v případě, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásí stav pandemie.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
tel.: 272 185 333
e-mail:
veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie