ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 6.3.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv podporuje návrh Ministerstva zdravotnictví ČR o generické preskripci.

Praha, 6. 3. 2009 - Návrh Ministerstva zdravotnictví ČR počítá se změnou předepisování, kdy by se nově na lékařský předpis uváděl název účinné látky místo stávajícího názvu konkrétního léčivého přípravku. Státní ústav pro kontrolu léčiv podporuje tento návrh jako výrazně jednodušší a bezpečnější způsob předepisování. 

„Je snazší při volbě vhodné léčby vybírat z 1300 účinných látek, než z 8300 léčivých přípravků," uvedl PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tento způsob předepisování je úspěšně zaveden i v dalších zemích EU, například v Německu. „Samozřejmě tomuto návrhu musí předcházet změna legislativy, ale je to krok správným směrem," dodal Martin Beneš. 

Pro lékaře bude tento návrh znamenat změnu stávajícího způsobu předepisování, které bude nově založeno na názvech účinných látek. Návrh ministerstva by měl dále vést ke stabilizaci zdrojů veřejného zdravotního pojištění a k menšímu ekonomickému zatížení pacientů. 

Lékaři dnes musí předepisovat dle chráněných názvů léků a musí se orientovat v jejich vysokém počtu. 

Pro ilustraci: 

V České republice je aktuálně registrováno: 

Léčivých přípravků
(kódů SÚKL)

Účinných látek

40269

1476*

V souhrnu bylo na trh s léčivy v roce 2008 uvedeno: 

Léčivých přípravků
(kódů SÚKL)

Účinných látek

8305

1338*

Pokud jde o léčiva hrazená ze zdravotního pojištění, v roce 2008 bylo obchodováno: 

Léčivých přípravků
(kódů SÚKL)

Účinných látek

5736

1071*

* pro výpočet množství účinných látek jsou homeopatika a potraviny pro zvláštní lékařské účely započítávány jako dvě účinné látky (viz rozlišení podle ATC)

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie