ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2011

Lékaři a lékárníci začali využívat elektronickou preskripci – eRecept.

Letošní rok je pilotním rokem eReceptu, elektronické formy receptu. První lékaři již eRecepty předepisují a první lékárníci již na eRecept vydávají léčivé přípravky. Unikátní identifikátor každého eReceptu – čárový kód – se vtělil i do jeho loga.

Letošek považujeme pro eRecept za pilotní a zároveň klíčový rok,“ řekl ředitel SÚKL Martin Beneš a dodává: „na projektu velmi intenzivně pracujeme a první výsledky se již dostavují.“ První výrobci lékařského a lékárenského softwaru již implementovali možnost eRecepty předepisovat a vydávat. V první fázi tak vznikl prostor pro 1 700 lékařů a 700 lékáren. „Tito lékaři a lékárníci již mají možnost využívat eRecept a je pouze na jejich rozhodnutí, zda se zapojí,“ dodal ředitel Beneš. Systém je připraven již od roku 2009, ale až koncem minulého roku začali vývojáři softwaru pro lékaře a lékárníky eRecept implementovat do svých systémů. Další výrobci funkcionalitu testují a v průběhu léta dostane možnost využít eRecept dalších zhruba  8 000 lékařů a lékárníků.

V průběhu léta se do projektu začnou zapojovat i velké nemocnice a bude postupně docházet k dalšímu rozvoji eReceptu. V přípravě je možnost předání eReceptu pacientovi formou zabezpečené SMS. Při zájmu o využívání eReceptu budou jeho funkce dále rozvíjeny.

Lékaři a lékárníci si pro zapojení do projektu eReceptu musejí samostatně vyřídit jen zaručený elektronický podpis, který je použitelný i pro komunikaci s řadou dalších státních institucí. Pak už stačí pouze požádat SÚKL o přístupové údaje k centrálnímu úložišti. „Jsme si plně vědomi toho, že nakládáme jak s osobními údaji žadatelů, tak s údaji na receptech, proto je zabezpečení na velmi vysoké úrovni, a to ve všech klíčových bodech procesu,“ vysvětlil ředitel Beneš. eRecept je tak co do ochrany osobních údajů na výrazně vyšší úrovni než recept papírový.

eRecept má velký úsporový potenciál. V době, kdy je nezbytné zvažovat každou korunu, přináší eRecept ochranu před padělky receptů. Lékařům přináší přehled o tom, zda si pacient skutečně léky vyzvedl, a může si tak ověřit spolupráci pacienta na léčbě. Lékárníkům odpadá nutnost ručního přepisování receptu, a uspoří se tak čas, který může být věnován další konzultaci s pacientem. Pacient má prostřednictvím svého lékového záznamu přehled o všech vystavených eReceptech. Bude tak moci lékaře přesně informovat o užívaných lécích, a tím předcházet nežádoucím interakcím a jejich složitému a nákladnému řešení. „Zavedení eReceptu do praxe je krokem k účinnější a bezpečnější zdravotní péči," uzavřel ředitel Beneš.

Bližší informace jsou pro veřejnost i lékaře a lékárníky připraveny na www.sukl.cz/erecept. Pro zájemce o eRecept je připraveno informační centrum eReceptu na kontaktech + 420 272 185 555 a erecept@sukl_cz.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 332
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz    

Klinické studie