ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 3.8.2009

SÚKL představuje elektronický lékový záznam pacienta

Praha, 3. 8. 2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil pilotní provoz elektronického lékového záznamu, díky němuž má pacient možnost získat informace o lécích, které užívá. Přístup k vlastnímu lékovému záznamu si mohou občané zřídit na Informačním portálu pro veřejnost SÚKL www.olecich.cz s pomocí ověřeného elektronického podpisu.

Díky elektronickému lékovému záznamu získá pacient trvalý přístup mimo jiné k těmto informacím:

  • jaké léky si vyzvedl na lékařský recept tištěný či bez předpisu s omezením,
  • které léky mu byly předepsány elektronicky,
  • jakou část ceny léků mu uhradila zdravotní pojišťovna,
  • jaká část doplatku mu bude započítána do ochranného limitu či jaký zaplatil regulační poplatek,
  • o tom, který lékař/lékárník mu léčivo předepsal/vydal,
  • o poznámkách lékaře či lékárníka k užívání léčivého přípravku,
  • k plnému textu příbalového letáku předepsaného či vydaného léčivého přípravku,
  • k seznamu registrovaných léčivých přípravků se stejnou účinnou látkou.

K lékovému záznamu má přístup pouze vlastník účtu, tj. sám pacient. Lékař či lékárník se dostane pouze k údajům o lécích, které sám předepsal či vydal.

PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL, ke spuštění elektronických lékových záznamů uvádí: „Jsem velmi rád, že Státní ústav pro kontrolu léčiv může veřejnosti nabídnout další službu se zcela nespornými výhodami. Každý má od nynějška možnost zdarma získat trvalé a aktuální informace o lécích na předpis, které užívá, podílet se s jejich pomocí na spolurozhodování o své léčbě a lépe aktivně chránit své zdraví."

Samotný přístup k vlastnímu lékovému záznamu si lze vytvořil v několika jednoduchých krocích. Nejprve je třeba podat žádost o zřízení přístupu prostřednictvím Informačního portálu pro veřejnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.olecich.cz). K žádosti je třeba pro jednoznačnou identifikaci jednotlivce připojit kvalifikovaný elektronický podpis obsahující tzv. identifikátor Ministerstva práce a sociálních věcí (IK MPSV). Žádost bude Státním ústavem pro kontrolu léčiv vyřízena do dvou pracovních dnů od potvrzení údajů Ministerstvem. SÚKL poté elektronicky zašle žadateli vyrozumění o vyřízení žádosti a instrukce k přihlášení do systému.

Snahou SÚKL je dostupnost lékového záznamu pro všechny obyvatele. Z tohoto důvodu aktuálně připravuje i přístup k lékovému záznamu pacienta, u kterého by nebyl nutný elektronický podpis, popřípadě ani využití internetu.

Pilotní provoz elektronického lékového záznamu bude trvat pouze po nezbytně dlouhou dobu. Jeho ukončení se předpokládá na podzim 2009.

 

Elektronický lékový záznam pacienta v otázkách a odpovědích Elektronický lékový záznam pacienta v otázkách a odpovědích (78,00 KB)Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie