ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 4.5.2009

Centrální úložiště plně v provozu

Praha, 4. 5. 2009 - Po víkendovém zátěžovém testování proběhlo včera ve večerních hodinách dokončení optimalizace všech podpůrných a dohledových nástrojů tak, aby komunikace mezi lékárnou a centrálním úložištěm byla plnohodnotná a  především s garantovanými rychlými odezvami.

„Spuštění výdeje v rámci kategorie bez lékařského předpisu s omezením doprovázelo i plánované zátěžové testování systému, nutné pro zajištění plynulého připojení k centrálnímu úložišti pro všechny lékárny v České republice", uvedl Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zátěžové testy v reálném provozu měly za cíl identifikovat poddimenzovaná nastavení podpůrných a dohledových nástrojů a úzká komunikační hrdla, na kterých by mohlo později docházet ke zpomalování spojení, a tím by se odezva pro lékárny neúměrně prodloužila.

V této chvíli plně naběhla optimalizace těchto nástrojů a je zajištěna jejich plná funkčnost, a to jak na straně SÚKL, tak i na straně dodavatelů informačních systémů pro lékárny. Celý první květnový víkend bylo centrální úložiště  funkční, pouze doba odezvy systému byla neúměrně dlouhá a 46 lékáren tak mohlo odmítnout včas obsloužit 77 pacientů s požadavkem na výdej léčiv s pseudoefedrinem. V průběhu testování  byl  také  identifikován vysoký počet chybových zpráv. Takto byl robustní systém centrálního úložiště plně poprvé zatížen právě 1. května, kdy do něj přihlášené lékárny začaly odesílat hlášení o výdejích léčiv za leden-duben 2009.

Dne 3.5.2009 v 19. hodin byla zajištěna standardní rychlost komunikace mezi lékárnami a centrálním úložištěm.  Výdej přípravků s obsahem pseudoefedrinu je tedy opět tímto vázán na evidenční povinnost v centrálním úložišti, a to včetně kontroly předchozích výdejů. Vydáním této tiskové zprávy se ruší výjimečné opatření SÚKL k zajištění dostupnosti léčiv s obsahem pseudoefedrinu k podpůrné léčbě při chřipce a nachlazení,  ze dne 2.5.2009, 18:08 hodin.

Centrální úložiště elektronických receptů bylo zřízeno dle zákona o léčivech jako organizační součást Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Provoz centrálního úložiště je monitorován 24 hodin denně se zajištěním havarijní služby v případě neočekávaných událostí. Systém je zabezpečen na nejvyšší úrovni tak, aby byla zajištěna maximální ochrana dat spravovaná tímto systémem.

Systém centrálního úložiště je založen na aplikační/databázové logice ORACLE, SOA ESB a SOA Governance Progress Software a zabezpečení přenosových drah od společnosti CISCO. Dodavateli systému jsou společnosti AQUASOFT spol. s r.o., Telefonica O2, a.s. a NETPROSYS, s.r.o.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

4.5.2009 10:51:10 

Klinické studie