ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 27.4.2009

Elektronická preskripce ušetří prostředky ze zdravotního pojištění

Praha, 27. 4. 2009 - Elektronická preskripce ušetří prostředky ze zdravotního pojištění, zvýší informovanost pacientů a zapojí je do rozhodování o jejich léčbě. Zajistí vyšší bezpečnost v předepisování léčivých přípravků, omezí chybovost a zneužívání léčiv.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pořádá v Parlamentu České republiky spolu s českou kanceláří Světové zdravotnické organizace a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou odborný seminář na téma „Elektronická preskripce a finanční udržitelnosti zdravotních systémů".

PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL, představí odbornému publiku Centrální úložiště receptů. To bylo zřízeno dle zákona o léčivech jako organizační součást SÚKL k 31. 12. 2008. Jeho provoz umožňuje vznik elektronického lékového záznamu pacienta. Do centrálního úložiště jsou zasílány jak elektronické recepty, tak hlášení o výdeji léčivých přípravků na recept a hlášení o výdeji přípravků bez lékařského předpisu s  omezením.

Ředitel Beneš k této problematice uvádí: "Dle výzkumu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové z roku 2005 se 25 % předepsaných léků nevyužije. To znamená, že pacient si léčiva vyzvedne z lékárny, ale neužívá je. Z výzkumů dále vyplývá, že 40 % léků se užívá jiným způsobem, než který mu určí lékař. Panuje zde tedy non-compliance, tj. nespolupráce pacienta s lékařem při navrhované léčbě". Právě lékový záznam by podle Beneše tato čísla výrazně snížil.

„Lékové záznamy zvýší informovanost a bezpečnost pacientů, zapojí je aktivně do rozhodování o své léčbě. Pacienti budou mít trvalý a aktuální přehled o předepsaných a vydaných lécích, započitatelných i nezapočitatelných doplatcích a jejich úhradě ze zdravotního pojištění," dodává Martin Beneš.

„Velmi aktivní je v oblasti elektronizace zdravotnictví i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Rozhodli jsme se odstartovat projekt elektronických identifikátorů, které umožní plnohodnotnou elektronickou preskripci léků. Zároveň rozšiřujeme projekt elektronické komunikace IZIP a intenzivně připravujeme infrastrukturu pro e-Health, a to jak v rámci Programu kvality péče AKORD, tak vytvářením přímých komunikačních kanálů mezi informačním systémem VZP a lékárnami, zdravotnickými zařízeními, státní správou a klienty VZP. V této souvislosti považuji e-preskripci za přínosnou pro pojištěnce i plátce"  říká Pavel Horák, ředitel VZP ČR.

Díky elektronické preskripci bude mít lékař a lékárník se souhlasem pacienta k dispozici správné informace o lécích, které pacient užívá, a tedy možnost mnohem lépe zhodnotit případná rizika jím navrhované léčby. Systém poskytuje lékařům i lékárníkům nové pomocné funkce a zdroje dat, které jim usnadní a zrychlí práci a ve výsledku zvýší i komfort pacienta. Data z centrálního úložiště budou cenným aktivem pro sledování rizik nadužívání léčivých přípravků, ale také například zdrojem dat v prevenci a kontrole vzniku antibiotické rezistence.

Do systému mají povinnost se zapojit všechny lékárny v České republice. Termín pro připojení k Centrálnímu úložišti ze strany lékáren byl stanoven a Ministerstvem zdravotnictví ČR schválen na 1. 5. 2009.  „V současné době je připojeno již 709 lékáren," upřesňuje Beneš.

Odborného semináře pořádaného v Poslanecké sněmovně se zúčastní poslanci Zdravotního výboru PS, senátoři Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členové odborné veřejnosti z řad lékařů a lékárníků, odborných lékařských společností a zástupců profesních komor. Odborný seminář zaštítil poslanec Petr Tluchoř, člen zdravotního výboru.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí SÚKL

Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie