ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 25.8.2009

Očkovací kalendáře - další novinky na Informačním portálu SÚKL

Praha, 25. 8. 2009 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil na svém Informačním portálu pro veřejnost www.olecich.cz dvě nové rubriky: Očkovací kalendář a Kalendář cestovatele. Obě rubriky mají za cíl informovat přehlednou a jednoduchou formou o povinném i nepovinném očkování a o očkování pro cestovatele.

Očkovací kalendář a Kalendář cestovatele vznikl ve spolupráci s úřadem hlavního hygienika České republiky a českou kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR. Na přípravě se podíleli i lékaři z oboru pediatrie a cestovního lékařství.

 

Obě rubriky využívají základní informační zdroje:

  • přehled registrovaných a aktuálně obchodovaných léčiv (zdroj: SÚKL)
  • přehled doporučeného a povinného očkování pro cestovatele (zdroj: Světová zdravotnická organizace)
  • přehled doporučeného a povinného očkování pro občany ČR (zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR – úřad hlavního hygienika)
  • obecné informace k jednotlivým zemím (zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR) 

Očkovací kalendář 

S pomocí interaktivního očkovacího kalendáře lze snadno získat přehled a detailní informace o očkování a jednotlivých vakcínách a tedy dodržovat harmonogram ze zákona povinných i dobrovolných očkování nejenom dětí, ale také dospělých. Pro jednoduchou orientaci je barevně rozlišeno povinné a nepovinné očkování a navíc je kalendář přehledně strukturován podle věku, onemocnění či očkovací látky. 

                                                                                                                                                               Obrázek 1 Očkovací kalendář dítěte v 1. roce života

kalend_____1.JPG

 

U každého očkování jsou uvedeny vakcíny schválené v České republice a zároveň aktuálně dostupné na českém trhu (podle hlášení distributorů léčiv). Kalendář je propojen s databází registrovaných léčiv, kde lze zjistit detailní informace k vakcínám z příbalového letáku nebo souhrnu informací. Pacient tak má dostupné informace o situacích, kdy přípravek nesmí být aplikován nebo o možných nežádoucích účincích. Kalendář je doplněn radami určenými rodičům očkovaných dětí, které vytvořil praktický lékař pro děti a dorost. 

 

Kalendář cestovatele 

Kalendář cestovatele informuje o očkování pro cesty do zahraničí. Na mapě světa si lze lehce vyhledat cíl cesty a popis povinných i doporučených očkování pro konkrétní destinaci. U každého očkování jsou uvedeny vyčerpávající informace o jeho průběhu (počet dávek, časový harmonogram dávek, způsob aplikace vakcíny apod.), ale také o vakcínách, které jsou k očkování proti jednotlivým nemocem v Čechách používány. Stejně jako u očkovacího kalendáře je možné díky propojení s databází registrovaných léčiv zjistit podrobnosti ke každé z uvedených vakcín. Navíc je zde zveřejněn i odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace, kde je možné nalézt detailní informace o možných onemocněních v dané zemi.

 

Názvy zahraničních destinací v kalendáři cestovatele odkazují na souhrny nejdůležitějších informací o konkrétní zemi pro cestovatele, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Spolu s kalendářem cestovatele jsou na Informačním portálu pro veřejnost uveřejněny také stručné rady jak na cestách předcházet případným zdravotním obtížím, které byly vytvořeny lékařkou z oboru cestovního lékařství. 

 


Obrázek 2 Ukázka kalendáře cestovatele

kalend_____2.JPG 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 

Klinické studie