ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 24. 3. 2010

Celní správa dnes zadržela padělky léčiv na erektilní dysfunkci. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) opakovaně varuje před nákupem takovýchto přípravků přes Internet.

Celní správa ČR dnes zadržela zásilky padělků léčiv. V několika zásilkách bylo zadrženo 1200 tablet s obsahem tadalafilu a 4000 tablet s obsahem sildenafilu. Zásilka byla z Indie a jednalo se o přípravky s názvem Suhagra, Sildigra, Tadacip 20 a Vega 100.  Používání takto zakoupených přípravků, u kterých není znám jejich původ, složení a není zajištěno správné zacházení, může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.

Přípravky s obsahem tadalafilu a sildenafilu jsou v České republice vázány na lékařský předpis, protože jejich užívání bez lékařského dohledu může být lidskému zdraví nebezpečné.

Při užívání přípravků na posílení mužské erekce (přípravky s obsahem sildenafilu, tadalafilu) je nutné vždy posoudit zdravotní stav pacienta, zvláště kardiovaskulární funkce, neboť sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Při používání přípravku bez dohledu lékaře, existuje nebezpečí:

  • závažných kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové arytmie, krvácení do mozku (cévní mozkové příhody), přechodných ischemických atak, vysokého a nízkého krevního tlaku, bolest na hrudi, palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlená srdeční činnost), poruchy zraku, 
  • poruchy zraku a případy náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu.

SÚKL tento týden zahájil informační kampaň „Nebezpečné léky“, která má upozornit širokou veřejnost na nebezpečí padělků léčiv a nelegálních přípravků. Široké veřejnosti jsou určeny nové webové stránky www.nebezpecneleky.cz .

„Jak jsem již zmiňoval při pondělním zahájení informační kampaně „Nebezpečné léky“, padělky léčiv a nelegální přípravky jsou problémem, který stále narůstá. Díky anonymitě Internetu si kupující neuvědomují zdravotní rizika takto získaných léků. Jak jsou padělané léky vyráběny a skladovány lze shlédnout na videu ze švédské kampaně, které je dostupné na webových stránkách www.nebezpecneleky.cz,“ uvedl Martin Beneš, ředitel SÚKL.

Na nových webových stránkách návštěvníci najdou pohromadě všechny potřebné informace k problematice padělků léčiv a nelegálních přípravků. Jsou zde spoty, informační plakáty, manuál správného nakupování léků na Internetu, nejčastější otázky a odpovědi, poslední zachycené padělky či nelegální přípravky a také ukázky kampaní z jiných evropských států.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie