ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 16.3.2010

Reakce SÚKL na účelové zveřejnění informace o nepravomocně uložené pokutě

Praha 16. března 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) reaguje na informace o dosud nepravomocném uložení více než dvoumilionové pokuty za údajné porušení Zákona o ochraně osobních údajů zveřejněním Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a úplného rozkladu proti rozhodnutí ÚOOÚ.

Rozhodnutí o uložení pokuty bylo Ústavu doručeno 10. 2. 2010 a na základě platné legislativy SÚKL podal proti tomuto rozhodnutí rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Na základě mediálních výstupů se SÚKL rozhodl zpřístupnit jak stejnopis Rozhodnutí ÚOOÚ, tak rozklad Ústavu na svých webových stránkách www.sukl.cz. Při případném zamítnutí rozkladu je SÚKL připraven rozhodnutí ÚOOÚ napadnout správní žalobou.

„Někteří odpůrci cíleně dělají z komára multihrbého velblouda, aniž by ho kdy spatřili,“ uvedl v této souvislosti Martin Beneš, ředitel SÚKL. Dosud nepravomocně vydané rozhodnutí bylo podle jeho názoru poskytnuto médiím zcela účelově v době, kdy má Poslanecká sněmovna projednávat novelu Zákona o léčivech. Ostatně to nepřímo uvádí i tisková zpráva České lékárnické komory z 16. 3. 2010. Novela Zákona o léčivech přitom podle předkladatelů korektně upravuje nakládání s osobními údaji a současně vytváří ochranné mechanismy proti zneužívání některých léčiv jako suroviny pro výrobu omamných látek.

Ústav se podle Beneše při nastavení systému Centrálního úložiště dat řídil stanoviskem ÚOOÚ z 15. 12. 2008, v němž bylo jednoznačně konstatováno, že zamýšlený postup SÚKL při jeho zřizování je v souladu se zákonem. „Teď nám tedy ÚOOÚ ukládá pokutu za jednání, které sám odsouhlasil ještě předtím, než jsme se údajného zločinu dopustili,“ říká Beneš.

Podle právního rozboru SÚKL je napadené rozhodnutí ÚOOÚ nutno považovat za nezákonné, zejména kvůli nesprávné právní kvalifikaci a porušení základních zásad správního řízení. Předmětem rozkladu a oprávněných pochybností je rovněž přiměřenost uložené pokuty.

„Novela Zákona o léčivech, kterou vláda předložila PSP ČR k projednání, řeší ochranu osobních údajů ve zpřísněném režimu. Kamenem úrazu může být to, že také řeší obohacování se některých jedinců, kteří zneužívají neevidence výdeje některých léčiv, ve svůj vlastní prospěch. Jsem však přesvědčen, že předložená novela je krokem kupředu,“ uzavřel Beneš.

Přílohy:

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie