ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 15.4.2009

SÚKL spolu s Evropskou komisí pořádá v tomto týdnu setkání zástupců kompetentních autorit v oblasti cenové a úhradové regulace léčiv

Praha, 15. 4. 2009 - Ve dnech 16. a 17. dubna 2009 proběhne v Praze zasedání kompetentních autorit v oblasti cenové a úhradové regulace léčiv s názvem NM CAPR (Networking Meeting of the Competent Authorities for Pricing and Reimbursement of Pharmaceuticals).

 

NM CAPR je síť zástupců autorit členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zodpovědných za cenovou a úhradovou regulaci léčiv a Evropské komise. Cílem spolupráce je především výměna informací a hledání společných řešení aktuálních otázek v oblasti lékové politiky zaměřené na cenotvorbu a úhrady léčiv. Setkání zástupců těchto autorit na vysoké úrovni probíhají pravidelně již od jara minulého roku a navazují na tříletý proces Farmaceutického fóra [1]. Setkání vždy pořádá a zároveň mu i předsedá stát předsedající Radě Evropské unie. Na jeho financování se podílí spolu s Evropskou komisí. Pražské zasedání NM CAPR bude zaštiťovat Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je zodpovědný za stanovování cen a úhrad léčiv v České republice.  

Během pražského zasedání bude představena databáze zdrojů cen léčiv. Téma vnější cenové reference (porovnávání zahraničních cen léčivých přípravků) bylo na programu již v rámci předchozího setkání v Paříži. Nově bude diskutována tzv. vnitřní cenová reference (mechanismus sdružování léčiv do terapeutických skupin pro účely rozhodování o jejich ceně nebo úhradě). Pro Českou republiku jsou vzhledem k nedávnému zavedení nové legislativy, která upravila proces stanovení cen a úhrad léčiv (platnost od 1. 1. 2008), obě tato témata vysoce prioritní. Vzhledem k tomu, že legislativa ČR zavádí systém vnitřní a vnější cenové reference pro stanovení cen a úhrad léčiv, je důležité sdílet informace a zkušenosti s ostatními členskými státy, které uplatňují podobné mechanismy. 

Řada členských států se v současné době potýká s nárůstem výdajů na léčiva pro vzácná onemocnění, tzv. „orphans", a s otázkou nalezení rovnováhy mezi zajištěním jejich dostupnosti pro pacienty a finančními možnostmi národních rozpočtů na léčiva. Vzhledem k naléhavosti této problematiky bude jednání o tzv. „orphans" na programu i v Praze. Dalším klíčovým tématem bude financování léčiv v nemocničním sektoru. Jedná se o relativně novou problematiku, k jejímuž pochopení má přispět i nový projekt PHIS Hospital Pharma Report spolufinancovaný Evropskou komisí. Na pražském setkání se zástupci kompetentních autorit zaměří především na upřesnění otázek, které mají být v rámci nového projektu zodpovězeny.   

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Kompetence, které jsou SÚKL svěřeny platným právním řádem, spadají do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Posláním Ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.

 

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí SÚKL

Tel.: 272 185 333

Mobil: 724 917 129

Email: veronika.petlakova@sukl_cz[1] Farmaceutické fórum je politická platforma pro diskuzi zaměřenou na zlepšení výstupů farmaceutického průmyslu v otázkách jeho konkurenceschopnosti a celospolečenského přínosu ve zdravotní péči. Cílem tohoto projektu započatého v roce 2005 je projednávání klíčových bodů spojených s informovaností pacientů, relativní terapeutickou účinností léčiv a jejich cenovou a úhradovou regulací.

Klinické studie