ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 10.3.2010

Recept na zdravý rozum

Praha 10. března 2010 – Netradičním způsobem se před projednáváním novely Zákona o léčivech na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obrátil na poslance ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš. Každému z nich jmenovitě nechal doručit „Recept na zajištění ochrany osobních údajů občanů ČR a efektivní zamezení zneužívání některých léků“.

„Je v zájmu občanů ČR, aby novela zákona byla přijata a byla tak zajištěna rovnováha mezi liberálním přístupem k ochraně osobních údajů a nezbytnými opatřeními k ochraně zdraví,“ vysvětlil Beneš svůj krok. 

Včasným přijetím novely Zákona o léčivech lze účinně předejít rizikovým dopadům zneužívání volně prodejných léků a zajistit i vyšší bezpečnost pacientů při výskytu nežádoucích účinků. Navíc se omezí rizika spojená s výskytem padělků léků v legálním dodavatelském řetězci. Přijetí zákonné předlohy a s ním spojené znovuzavedení tolik potřebné evidence rovněž umožní jednoznačné odhalení nekalých praktik při předepisování a výdeji léčiv. Tím se, tvrdí Beneš, rovněž zabrání zneužívání receptů s modrým pruhem na omamné a psychotropní látky.

„Při projednávání novely Zákona o léčivech nejde tedy o žádnou dobrou vůli, ale o zdravý rozum,“ uvedl Beneš.

Přijetí novely umožní Vládě ČR neprodleně přijmout opatření proti nelegálnímu šíření buprenorfinových léků z ČR, ke kterým ji v lednu 2010 písemně vyzval Výbor OSN pro kontrolu narkotik (INCB). Naše republika se bohužel stala také cílovou zemí pro padělatele léčiv. Potřeba přijetí novely zákona o léčivech v navrhovaném znění je podle Beneše skutečně akutní. „Nejde o žádného dalšího velkého bratra, ale o zdraví a zdravý rozum nás všech,“ uzavřel Beneš.

Příloha: Recept pro poslance PSP ČR.pdf Recept pro poslance PSP ČR.pdf (124,25 KB)

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie