ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 1. 4. 2010

SÚKL dnes vydává mimořádnou aktualizaci seznamu hrazených léčiv

Praha, 1. 4. 2009 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dnes informoval lékárny a distributory o vydání mimořádné aktualizace Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění k 1. 4. 2010 (dále Seznam). K tomuto mimořádnému kroku SÚKL přistoupil s ohledem na technickou chybu, ve které hrál roli i lidský faktor a ke které došlo při zpracování Seznamu. SÚKL po zjištění chyby okamžitě přistoupil k aktualizaci, aktualizovaná verze Seznamu bude vydána ještě v průběhu dnešního dne.  

SÚKL dne 31. března zveřejnil nový Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") platný od 1. dubna 2010. Tento seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady. Ve včerejším vydání došlo k chybě - do Seznamu nebyly zařazeny změny úhrad léčivých přípravků z referenčních skupin 24/1 – antihypertenziva blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu dlouhodobě působící a  87/1 - léčiva k terapii Alzheimerovy choroby. SÚKL po zjištění chyby okamžitě přistoupil k aktualizaci Seznamu. Aktualizovaný Seznam bude vydán v průběhu dnešního dne. O vzniklé situaci byly okamžitě informovány jak lékárny, tak distributoři. Za vzniklou situaci se jim SÚKL omluvil. Postih za chybu bude řešen v rámci vnitřních směrnic SÚKL.

Seznam obsahuje mimo jiné i aktuální změny výší a podmínek úhrad léčiv, ke kterým dochází průběžně v rámci jejich revize. Cílem revize je sjednotit výši a podmínky úhrad u léčiv, jež jsou terapeuticky zaměnitelné, a zajistit úspory pro pacienty i zdravotní pojišťovny.

Státní ústav pro kontrolu léčiv k dnešnímu dni provedl revizi úhrady ze zdravotního pojištění v 57 správních řízeních, tj. u 1146 kódů SÚKL léčivých přípravků (z celkového počtu 8901 kódů SÚKL hrazených ze zdravotního pojištění).

PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL, vysvětluje: „Jedním z hlavních cílů prováděné revize tak, jak ji stanovuje zákon, je snížit zátěž pacientů i zdravotních pojišťoven, a to se nám daří. Rádi bychom rozptýlili obavy ze zvýšené zátěže pacientů u léků, u nichž aktuálně klesla úhrada. V lékárnách mohou pacienti doplácet více peněz pouze dočasně, a to v rámci tří měsíčního doprodeje. SÚKL má však informace od výrobců léčiv, kteří již přistoupili ke snížení výrobní ceny s cílem zátěž pacientů minimalizovat. Tento vývoj potvrzují i zkušenosti se změnami úhrad v minulosti.“ V rámci probíhající revize je stále zajištěn i minimálně jeden plně hrazený přípravek v rámci skupiny dostupný pro pacienty, a to podle požadavku přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Oblast cenové a úhradové regulace je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv od počátku roku 2008. SÚKL provedl dle nových legislativních pravidel z důvodu sjednocení nastavení cen přehodnocení maximálních cen výrobce u všech léčivých přípravků se stanovenou úhradou ze zdravotního pojištění (3937 léčivých přípravků). Díky provedenému přehodnocení cen jsou předpokládány roční úspory na straně pacientů i zdravotního pojištění ve výši 2,8 mld. Kč. a zhruba o třetinu vzrostl počet léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění.  

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.  

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E
-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie