ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva SÚKL ze dne 12.12.2008

Lékárny jsou připraveny na komunikaci s centrálním datovým úložištěm

Výdej přípravků z nové kategorie výdeje bez lékařského předpisu s omezením a poté i výdej pomocí elektronického receptu umožní systém centrálního datového úložiště.  Jeho zkušební provoz byl zahájen v prosinci 2008. Všichni dodavatelé lékárenských systémů tedy testují propojení svých software s úložištěm. Na konci roku bude zahájeno vlastní připojení lékáren, které bude pokračovat i v průběhu začátku roku 2009. Postupně se tak připojí všechny lékárny v České republice. 

 

V rámci příprav nového systému byl proveden i průzkum připravenosti lékáren, který zahrnoval otázky software, připojení lékáren k internetu a další technické požadavky. „Průzkumu se během krátké doby zúčastnilo 50%  z celkového počtu 2600 lékáren, což ukazuje na jejich značný zájem o bezproblémové připojení k novému modernímu systému,“ říká Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Dále vycházíme i ze zkušeností okolních států, například Dánska, kde se tento systém plně osvědčil,“ dodává Beneš. Z hodnocení průzkumu domácích lékáren vyplynulo, že jejich připravenost i kvalita připojení k internetu, následně pak k centrálnímu datovému úložišti, je nad očekávání dobrá.  

 

Zavedení nové kategorie výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu tedy v průběhu ledna 2009 nic nebrání. Pro běžného uživatele léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu se nic výrazně nemění. Omezením množství však bude možné zabránit jednorázovým velkoobjemovým odběrům, které byly použity pro výrobu drog. Po předložení karty zdravotní pojišťovny tak bude pacientovi vydáno množství dostačující na léčbu nachlazení.  

 

Nová kategorie výdeje s praktickou ukázkou komunikace s centrálním úložištěm budou Státním ústavem pro kontrolu léčiv blíže představeny v lednu 2009 na tiskové konferenci, podrobnější informace lze najít na jeho internetových stránkách www.sukl.cz .

 

 

Praha, 12. prosince 2008

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Kompetence, které jsou SÚKL svěřeny platným právním řádem, spadají do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.

 

 

Kontakt:

Veronika Petláková

Tiskový mluvčí a informační pracovník

Tel.: 272 185 333

Mobil: 724 917 129

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie