ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL spustil aplikaci pro předepisování a výdej léčebného konopí

SÚKL informuje o spuštění aplikace, prostřednictvím které je možné předepisovat a vydávat elektronické recepty s omezením.

Původní registr pro léčivé přípravky s omezením nebylo možné používat pro předepisování a výdej léčebného konopí kvůli jeho napojení na elektronickou preskripci, kterou SÚKL nemůže používat na základě předběžných opatření vydaných Městským soudem v Praze.

Aby byla zajištěna dostupnost konopí pro léčebné použití pro indikované pacienty, bylo po přechodnou dobu možné konopí předepisovat a vydávat na tzv. recepty s modrým pruhem.

SÚKL na brífinku s ministrem zdravotnictví 7. ledna avizoval, že náhradní aplikaci již vyvíjí a že bude dostupná v řádu několika málo dní. Dnes, tj. 13. ledna 2016, SÚKL aplikaci spustil a tato je pro lékaře
i lékárníky okamžitě dostupná na adrese: https://erecept.sukl.cz.

Součástí aplikace je rovněž návod k práci se systémem, v případě dalších dotazů je k dispozici call centrum na tel. čísle 800 900 555 nebo erecept@sukl_cz

Lékaři i lékárníci budou k aplikaci přistupovat prostřednictvím webových stránek, viz odkaz výše. Následně je nutné provést registraci, na základě které je SÚKL ověří dle požadavků zákona. 

Lékaři, kteří již v minulosti získali oprávnění konopí předepisovat, tak budou moci učinit okamžitě poté, co se přímo prostřednictvím aplikací zaregistrují a SÚKL odešle potvrzující e-mail. U lékařů, kteří doposud konopí nepředpisovali, je SÚKL povinen provést ověření jejich specializace, což obvykle trvá několik málo dní. Obdobný proces probíhá u lékárníků.

Ze strany lékařů a lékárníků je, kromě zákonných požadavků, vyžadován pouze zaručený elektronický podpis a přístup k internetu.

Tiskové a informační oddělení

13. 1. 2015


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Šustková, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, lucie.sustkova@sukl_cz

Kontakt pro lékaře a lékárníky: call centrum 800 900 555, erecept@sukl_cz 


Klinické studie