ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL se zapojil do celoevropské kampaně zaměřené na hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zapojil do celoevropské kampaně „ The 2 nd  European Union-wide adverse drug reaction (ADR) awareness week campaign” která se uskuteční od 20. do 24. listopadu 2017.

Přestože jsou pro většinu pacientů užívané léky bezpečné a účinné, vždy existuje určité riziko výskytu nežádoucích účinků. Je proto velice důležité, aby rizika spojená s nežádoucími účinky léčiv byla konzultována mezi lékaři, lékárníky a pacienty a aby na ně především lékaři pacienta upozornili a v případě podezření na nežádoucí účinky došlo k jejich nahlášení.

Tato kampaň si stejně jako v loňském roce klade za cíl zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, tím zároveň podpořit bezpečnost léčiv na celoevropské úrovni a přispět k posílení národních systémů hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.

Dalším cílem kampaně je také upozornit veřejnost na to, že je důležité hlásit nežádoucí účinky i u volně prodejných léků. U léků, které jsou zakoupeny bez receptu často nejsou hlášeny nežádoucí účinky, a také se v některých případech stává, že pacienti nevěnují takovou pozornost jejich užívání a dávkování jako u léků na recept. Je tedy důležité pacienty upozornit na hlášení podezření na nežádoucí účinek i u těchto léků.

Klíčovými prvky kampaně jsou zejména názorné animace s mnoha informacemi, které budou v průběhu trvání kampaně pravidelně zveřejňovány na facebookovém profilu portálu Olécích.cz ZDE.

Kromě členských států EU se do kampaně zapojí také Brazílie a Nový Zéland.

 

Tiskové a informační oddělení

20. 11. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz, tel.: 272 185 756

Klinické studie