ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Staloral 300 – zavedení nové dávkovací pumpy a změna dávkování

Byla zavedena nová dávkovací pumpa a změněno dávkování LP Staloral 300.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  informuje lékaře, farmaceuty a pacienty, že k léčivému přípravku Staloral 300 bude nově přibalována nová dávkovací pumpa, která dávkuje dvojnásobné množství přípravku (0,2 ml na jeden vstřik), než tomu bylo dříve. Současně bylo upraveno dávkování léčivého přípravku.

Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost při předepisování, výdeji a léčbě tímto léčivým přípravkem a je třeba upozornit každého pacienta, který Staloral užívá, nebo bude užívat, na změnu dávkovací pumpy i dávkování, aby se zabránilo nechtěnému předávkování, které může být doprovázeno závažnými nežádoucími účinky.

Tato změna se týká všech objednávek, které byly odeslané do výroby po datu: 2. 2. 2017 včetně.

Během přechodného období 6ti měsíců budou všechna balení (iniciální i udržovací léčba) přípravku Staloral 300 označena  přetiskem „Nová pumpa“. Přetisk bude také na lahvičkách.

Více informací naleznete v Informačním dopisu pro zdravotnické pracovníky, který schválil SUKL a který bude následně distribuován držitelem rozhodnutí o registraci Stallergenes CZ, s.r.o., viz: https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-staloral-300.

Oddělení Farmakovigilance
6 . 2. 2017

 

Klinické studie