ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví

odpovídá za správnost textů Českého lékopisu , spolupracuje s Evropskou lékopisnou komisí. 

Činnost Lékopisné komise MZ ČR a jejích odborných sekcí organizuje Technický sekretariát Lékopisné komise, který je organizačně a fyzicky začleněn do Oddělení lékopisu a standardizace léčiv SÚKL (LKS).

Zkratky: LK MZ

Klinické studie