ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Český lékopis

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru s celostátní závazností, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Historie Českého lékopisu navazuje na historii Československých lékopisů. Za správnost textů lékopisu odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, která spolupracuje s Evropskou lékopisnou komisí, jejímž členem je Česká republika od roku 1998.  

Činnost Lékopisné komise MZ ČR a jejích odborných sekcí organizuje Technický sekretariát Lékopisné komise, který je organizačně a fyzicky začleněn do Oddělení lékopisu a standardizace léčiv SÚKL (LKS).

Více informací o lékopisných publikacích neleznete na stránkách SÚKL pro odborníky.

Zkratky: ČsL, ČL
Alternativní názvy: Pharmacopoea Bohemica, Československý lékopis

Klinické studie