ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, organizační složka státu. Byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských městech.

Internetové stránky České ocbchodní inspekce najdete na adrese: www.coi.cz .

Zkratky: ČOI

Klinické studie