ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL: Redaktorka Bezděková z MFD o SÚKL šíří lživé a zavádějící informace

SÚKL reaguje na článek Ivy Bezděkové „Lékový ústav chce práva jako policie“ ze dne 10. 1. 2017, MF Dnes, ve kterém o SÚKL uvádí lživé a zavádějící informace.

Na úvod je třeba upozornit na to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rámci přístupu do základních registrů rozhodně nebude mít přístup k žádným citlivým zdravotním údajům pacientů ani dalších osob. Základní registry tyto údaje neobsahují. Veškeré aktivity mezi základními registry a SÚKL budou spočívat pouze ve „ztotožnění“ osoby daného pacienta, tj. jeho existence, a vyloučení možných chyb.

Nutno podotknout, že správní orgány v ČR (zejm. ty, které vedou správní řízení) základní registry, které vytvořil stát a které jsou placeny z veřejných prostředků, již využívají (jmenujme např. Českou inspekci životního prostředí, Státní pozemkový úřad či Státní zemědělský intervenční fond), neboť v nich správní úřady ověřují např. totožnost účastníků správních řízení nebo adresu pro doručování písemností. Koneckonců, z toho důvodu byly základní registry státem realizovány! Žádná z těchto institucí, a tedy ani SÚKL, nemůže svévolně nahlížet na jakákoli osobní data jednotlivých subjektů.

Naprosto scestná je pak informace uvedená v článku, že osobní data mohou být nějak „spojována“ mezi jednotlivými systémy. Základním principem práce se základními registry je právě to, že k tomu nemůže dojít. V textu článku je dále nesprávně zaměňován lékový záznam pacienta se zdravotnickou dokumentací.

SÚKL se dále pozastavuje nad tvrzením České lékárnické komory (ČLnK) uvedeným v článku, totiž že „Ústav pro kontrolu léčiv přístup k základním registrům nepotřebuje“. SÚKL s ČLnK tuto problematiku opakovaně komunikoval, což může doložit zápisy z jednání.

Přístup SÚKL k základním registrům měl být předmětem technické novely zákona o léčivech, jejímž hlavním úkolem bylo vytvořit soulad tohoto zákona s dalšími právními předpisy, zejména se správním řádem. 

Správní řád předpokládá ověřování údajů vedoucích ke ztotožnění osob. To je možné právě prostřednictvím základních registrů. Proto SÚKL o přístup do základních registrů v rámci přípravy této novely požádal. Tato technická novela však byla před koncem mandátu bývalého ministra zdravotnictví stažena z důvodů, o kterých SÚKL nebude jakkoli spekulovat.

Přestože se SÚKL pokoušel fungování základních registrů redaktorce Bezděkové opakovaně vysvětlit, bohužel se to nepodařilo. Z toho důvodu přikládáme celé znění jejích otázek a odpovědí SÚKL ze dne 4. 1. 2017.

Z níže uvedených otázek a odpovědí vyplývá, že před zveřejněním článku měla redaktorka Bezděková od SÚKL k dispozici veškeré informace. Tyto informace však v článku nevyužila a použila vlastní závěry, které však svědčí o základní neznalosti problematiky. Zároveň tímto způsobem došlo ke zkreslenému informování veřejnosti a bezdůvodnému napadání činnosti SÚKL.

SÚKL se proti článku redaktorky Bezděkové ostře vymezuje a žádá ji, aby nadále neuváděla lživé informace, které SÚKL poškozují! 


Tiskové a informační oddělení
10. 1. 2017

Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz

Klinické studie