ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na tvrzení vedení ČLnK ohledně špatného stanovování maximálních cen

SÚKL je ve velmi krátké době již podruhé nucen reagovat na tvrzení vedení České lékárnické komory (komora), které bohužel nereflektuje zákon a veřejně nabádá SÚKL k jeho porušování.

V článku Ivy Bezděkové „Tisíce korun za pilulky zdarma“, MF Dnes ze dne 7. 12. 2016 je citováno vedení komory s tím, že „Ze zákona SÚKL stanovuje maximální ceny léků, a pokud by lékový úřad zjišťoval, za jaké ceny firmy reálně do některých lékáren dodávají, mohl by je stlačit dolů“. Dále je v článku uvedeno: „Maximální ceny léků, které stanovuje SÚKL, jsou v některých případech stanoveny špatně, když je výrobce schopen dodávat do některých lékáren za cenu o tisíce korun nižší. Úřad by na toto měl reagovat a snížit celkovou cenu takového léku.“

Toto tvrzení je skutečně zarážející, když je SÚKL ze strany komory soustavně napadán za to, že maximální ceny stanovuje tak nízko, že se komora obává jejich nedostatku pro české pacienty. Není snad vedení komory ve svých názorech na tuto problematiku jednotné? Nebo své názory mění v průběhu času tak, jak je to pro něj výhodné?

Postup, kterým SÚKL maximální ceny stanovuje, je striktně stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění. V případě, že by se SÚKL choval jinak, postupoval by nelegálně. Není tedy zřejmé tvrzení komory o tom, že „Podle lékárníků by ale současnou situaci lékový úřad změnit mohl, kdyby chtěl“.

Zarážející je i to, že komora nabádá k používání reálných dat o lécích, přitom značná část lékáren stále SÚKL nezasílá hlášení vůbec, případně hlásí jen část z požadovaných údajů, např. nehlásí ceny, za které léky pořídila, ani doplatek, byť se jedná o jejich povinnost.

U regulovaných léčiv mají pacienti garantovanou maximální cenu, resp. nejvyšší možný doplatek v lékárně. Pacienti tak mají jistotu, že nejvyšší možný doplatek, který vychází z maximální ceny a výše a podmínek úhrady, nebude v lékárně překročen. Aktuální legislativa zároveň umožňuje, aby držitel rozhodnutí o registraci dodal lék na trh za cenu nižší, než jaká mu byla stanovena. Stejně tak lékárna s distributorem nemusí plně využít maximální možnou výši marže, která jim dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR náleží. Pro pacienty tak nastává situace, kdy v některých lékárnách mohou získat lék levněji.

Pokud by pacienti získali lék v každé lékárně za stejnou cenu se shodnou výší doplatku, nemohla by nastat situace nebo šance, že mohou získat lék levněji. Současná situace tedy umožňuje úspory na straně pacientů. 

Nezákonným požadavkům ze strany komory SÚKL skutečně nerozumí. I zde však opakovaně nabízí osvětlení této situace tak, jak je upravena zákonem o veřejném zdravotním pojištění, aby se komora dalších veřejně prezentovaných omylů a zjevných neznalostí již nemusela dopouštět.

Tiskové a informační oddělení
7. 12. 2016


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie