ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na tiskovou zprávu vydanou ČLnK dne 23. 7. 2018: "Českým pacientům se opakovaně nedostává část léků. Jen v první půlce července chybělo 170 druhů léčiv"

SÚKL reaguje na tiskovou zprávu ČLnK  ze dne 24. 7. 2018: Českým pacientům se opakovaně nedostává část léků. Jen v první půlce července chybělo 170 druhů léčiv. 

V tiskové zprávě (https://lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Ceskym-pacientum-se-opakovane-nedostava-cast-leku.aspx), kterou Česká lékárnická komora vydala 24. července 2018 se uvádí, že se Česká republika dlouhodobě potýká s výpadky či nedostatkem léků. Důvodem nedostupnosti léků v soukromých lékárnách je podle ČLnK kromě jiného i monopolizace distribuce léků, rozdílné nákupní ceny pro jednotlivé lékárny a přetrvávající reexport. Ve vydané tiskové zprávě argumentuje 170 druhy léčiv, z nichž se 39 příkladů uvádí v tabulce. Zákon o léčivech nezná pojem „druh léčiv“. není tedy jasné, co přesně tento údaj vyjadřuje. ČLnK se dožaduje účinného legislativního opatření, včetně zpřísnění pravidel pro legální vývoz léků z ČR.

Ať již je příčinou aktuální nedostupnosti léku přerušení či ukončení jeho dodávek držitelem rozhodnutí o registraci nebo jejich vývoz do zahraničí, je v kompetenci a zákonnou povinností lékárníka informovat pacienta o léčivých přípravcích se stejnou léčivou látkou a nabídnout možnost provést tzv. generickou substituci, tedy výdej léku, který se liší obchodním názvem, ale obsahuje stejnou léčivou látku jako předepsaný nedostupný lék. Tato substituce je u většiny léků uvedených v tabulce možná.

Lékárníci jako zdravotničtí profesionálové mají z povahy svého vzdělání nejvíce znalostí o možných alternativách k předepsanému léku, a proto by tuto svou výlučnou profesionalitu měli aktivně využívat ve prospěch pacientů. Z tohoto pohledu se informace o nedostupnosti velkého množství „druhů“ léčiv v situaci, kdy značná část uváděných příkladů je nahraditelná, nejeví jako adekvátní vyjádření profesní komory.

V případě dlouhodobého výpadku či ukončení dodávek léčivého přípravku SÚKL prověří, zda je lék nahraditelný a informaci zveřejní na svých stránkách. V případě, že je nalezena náhrada, nejedná se o nedostupnost léčby, ale pouze o nedostupnost konkrétního přípravku. V případě, že lék nahraditelný není, informuje SÚKL Ministerstvo zdravotnictví, v jehož kompetenci je přijmout opatření, která by měla zajistit náhradu.

SÚKL se také aktivně zabývá zprávami z terénu, které získá například prostřednictvím své informační linky. Pokud zjistí, že dodávky nejsou přerušeny, zaměřuje se na možný reexport. Jestliže z dostupných údajů vyhodnotí, že vývoz léku do zahraničí ohrožuje dostupnost péče pro české pacienty, informuje o tom MZ, které může reexport konkrétního přípravku zakázat. Seznam vydaných opatření lze nalézt jak na webu ministerstva, tak i SÚKL. Je třeba rovněž uvést, že distribuce léčiv do zahraničí je legální součástí volného obchodu zboží, a i do České republiky se tímto způsobem léky dováží.

Má-li lékárna podezření, že ji distributor poškodil, protože jí odmítá dodat objednané léky, je potřeba zaslat podnět Státní ústavu pro kontrolu léčiv. SÚKL má zákonné kompetence kontrolovat činnost distributora a každý takový podnět prošetřuje. Od začátku roku jsme však obdrželi méně než deset podnětů, které byly řešeny a v žádném z prošetřovaných podnětů nebylo zjištěno, že by distributor lékárně léky nedodal.

Někteří lékárníci mezi příčinami nedostupnosti léku uvádějí i tzv. DTP programy (Direct to Pharmacy). V rámci DTP držitel rozhodnutí o registraci koordinuje dodávky do lékáren přes vybraného distributora a pro tyto dodávky má nastavený limit obvykle podle předchozích odběrů lékárny. Týká se to vesměs léčiv ohrožených reexporty do zahraničí a tato aktivita je vnímána jako snaha držitelů rozhodnutí o registraci o omezení nekontrolovaného vývozu do zahraničí s cílem zajistit léky dodané na trh pro české pacienty.

SÚKL vnímá problémy se zajištěním dostupnosti léčiv pro české pacienty, které mohou být způsobeny i reexporty. SÚKL současné době aktivně spolupracuje s MZ na přípravě návrhu úpravy zákona, jež by měla tuto problematiku komplexně řešit a zajistit, že pacienti budou mít přístup k předepsaným lékům ve zvolené lékárně. Návrh je inspirován slovenským modelem emergentního zásobování, kdy je povinnost zajistit dodávky léčiv pro pacienty uložena držitelům rozhodnutí o registraci.

Tiskové a informační oddělení
25. 7. 2018

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie