ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na tiskovou zprávu České lékárnické komory

Dne 18. ledna 2010 vydala Česká lékárnická komora tiskovou zprávu týkající se úhrady vakcíny Prevenar 13 proti pneumokokovým infekcím ze zdravotního pojištění. Ve zprávě jsou však uvedeny zavádějící informace, které by Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rád tímto uvedl na pravou míru.

Představitelé České lékárnické komory se již podruhé dopouštějí matení veřejnosti, jež hraničí se šířením poplašené zprávy. Na zavádějící vyjádření Komory ze dne 11. ledna již Státní ústav pro kontrolu léčiv zareagoval, nyní je třeba vyvrátit další nepravdivé tvrzení o tom, že zdravotním pojišťovnám hrozí nepředvídatelné výdaje v souvislosti s vakcínou Prevenar 13.

Jaká je skutečnost?

K 1. lednu 2010 byla nově zařazena (na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) do souboru hrazené preventivní péče vakcinace proti pneumokokům. Pneumokokové infekce způsobují řadu závažných onemocnění. U malých dětí může mít onemocnění v řadě případů za následky trvalé poškození (např. hluchota) nebo dokonce smrt. Prevence má smysl, je-li dostupná pro nejširší počet dětí. Proto zákonodárci zvolili cestu - vyšetření dítěte, aplikace vakcíny a vakcína jsou hrazeny ze zákona. Rodiče na tuto preventivní péči nepřiplácí!

Jak je to s regulací ceny a úhrady?

Cena léků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, je regulována. To znamená, že oproti tvrzení ČLnK zdravotní pojišťovny nejsou povinny uhradit jakoukoliv cenu vakcíny.

Aby mohla být vakcína proti pneumokokům hrazena ze zdravotního pojištění, musí jí SÚKL stanovit cenový strop, tzv. maximální cenu výrobce. Z této ceny se odvíjí výpočet orientační ceny pro konečného spotřebitele, v tomto případě zdravotní pojišťovny.

Úhrada je stanovena ze zákona, za podmínek stanovených taktéž zákonem.

Má-li být PREVENAR 13 hrazen v rámci preventivní péče, potom musí projít stejnou procedurou, jako vakcíny PREVENAR nebo SYNFLORIX. Těmto přípravkům SÚKL stanovil cenový strop v rámci individuálních správních řízení. Držitel rozhodnutí o registraci vakcíny PREVENAR 13 již požádal SÚKL o stanovení maximální ceny.  

Jaké jsou výsledky?

Vakcína proti pneumokokovým infekcím byla hrazena již před 1. lednem 2010. Úhrada se však týkala pouze dětí z  rizikových skupin (určených v příloze 1 vyhlášky MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem), tj. necelých 5 tisíců dětí. Cena jedné dávky PREVENARu (hrazeného rizikovým skupinám) činila 1740 Kč, jeho současná maximální cena výrobce 1184 Kč. U konkurenční vakcíny SYNFLORIX je cena 943 Kč. Za vakcínu SYNFLORIX dnes hradí zdravotní pojišťovny 1163 Kč.

Jak je patrné, převod vakcín proti pneumokokovým infekcím do hrazené preventivní péče znamená tedy nejen významné snížení ceny těchto vakcín, ale zejména zajištění dostupnosti vakcín všem dětským pacientům - tj. až pro 100 tisíc dětí za rok. Tato vakcinace tedy může ochránit zdraví zhruba dvacetinásobně více dětem než dříve, a to při zachování racionálních a jednoduše předvídatelných výdajů zdravotních pojišťoven.Jak bylo uvedeno i v prezentaci MZ ČR, proti dřívějším cenám dojde oproti dřívějšímu stavu k úspoře přes 130 miliónů korun ročně jen na nákladech na vakcíny.

Přílohy:

Vyjádření ředitele SÚKL PharmDr. Martina Beneše

Tisková zpráva ČLnK ze dne 18. 1. 2010

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky. 

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie