ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na reportáž ve Zprávách FTV Prima týkající se úhrady léků na vysoký cholesterol z veřejného zdravotního pojištění 16. 8. 2017

SÚKL se důrazně ohrazuje proti neúplným, lživým a poplašným informacím, které zazněly v reportáži Zpráv FTV Prima redaktora Matěje Misaře dne 16. 8. 2017

Konkrétně se jedná o tvrzení, že léčba vysokého cholesterolu asi nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jelikož SÚKL ji označil za příliš drahou.
Aktuálně běží u těchto přípravků (PRALUENT a REPATHA) správní řízení o stanovení úhrady a byla vydána hodnotící zpráva. Tato správní řízení tedy nejsou ukončena a není možné předvídat, s jakým výsledkem skončí!
SÚKL sice v hodnotící zprávě uvedl, že na základě podkladů, které má v tuto chvíli od žadatelů k dispozici, není možné úhradu přiznat, nicméně zároveň navrhl několik způsobů, prostřednictvím kterých by bylo možné úhrady z veřejného zdravotního pojištění dosáhnout. SÚKL také konstatoval, že v dané indikaci jsou tyto přípravky klinicky přínosné.
Důvodem nepřiznání úhrady je však to, že ani jeden z žadatelů nebyl schopen prokázat nákladovou efektivitu a zároveň také, že v tomto případě existuje vysoká nejistota spojená s možným dopadem do rozpočtu (za jistých okolností by mohl dopad do rozpočtu přesáhnout až jednu miliardu korun).
V reportáži zároveň zaznělo, že v ostatních zemích jsou tyto přípravky hrazené. I na tuto otázku bylo redaktorovi odpovězeno - každá země má systém stanovování úhrad nastaven rozdílně, u každého léku může být o úhradu žádáno pro jinou skupinu pacientu a samotná výše úhrady pak může být rovněž rozdílná. V tomto případě se navíc jedná o vstup nové léčby na český trh, kdy zákon o veřejném zdravotním pojištění vyžaduje provést komplexní posouzení nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu.
Poté, co zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR uvedl, že ministerstvo není oprávněno zasahovat do správních řízení, redaktor označil toto jednání ministerstva tak, že "od problému dává ruce pryč". Je s podivem, že redaktor televizního zpravodajství, který se zabývá takto zásadním tématem, nezná základní procesy vycházející ze zákona, a zároveň ve svojí reportáži záměrně zamlčí informace, které mu byly poskytnuty! Ministerstvo zdravotnictví skutečně, v souladu se zákonem, není oprávněno jakkoli zasahovat do běžících správních řízení. Tuto možnost má až ve chvíli, kdy se daný subjekt odvolá proti rozhodnutí SÚKL, to však zatím nebylo vydáno.
Pokud by tedy SÚKL v této fázi úhradu z veřejného zdravotního pojištění přiznal, zcela zásadním způsobem by porušil zákon o veřejném zdravotním pojištění!
SÚKL vyzývá TV Prima, aby informace, které zazněly v reportáži, uvedla v televizním vysílání na pravou míru. Veškerý materiál, který k tomu potřebuje, již má k dispozici.
Vzhledem k uvedeným lživým a poplašným informacím, které mohly výrazně zneklidnit pacienty, zvažuje SÚKL také právní kroky směrem k TV Prima.
Tiskové a informační oddělení
16. 8. 2017
Aktualizace:
Dne 18. 8. 2017 byla ve Zprávách FTV Prima odvysílána další reportáž, kde bylo výše popsané uvedeno na pravou míru.
Přepis reportáže je k dispozici zde:
Pacienti s vysokým cholesterolem mají naději na úhradu léku Repatha
18.8.2017  Prima  str. 07  18:55 Zprávy FTV Prima
 
Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Lék, který podle odborníků pomáhá lidem s vysokým cholesterolem před vyšším rizikem infarktu, na českém trhu zatím není hrazen z veřejného pojištění. O tom jsme vám už říkali. Podle Státního úřadu prokontrolu léčiv ale správní řízení ještě není ukončeno a je tu tedy ještě šance, že ho pojišťovny proplácet budou. Více informací má Matěj Misař.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Repatha je nový lék, který teprve vstupuje na český trh. Státní úřad pro kontrolu léčiv právě vede správní řízení, ve kterém se rozhodne, zda bude hrazen, či ne. Dosud ho označil za nákladově neefektivní.

Lucie PŘINESDOMOVÁ, mluvčí SÚKL
--------------------
Nákladově efektivní postup je pak takový, který za srovnatelných nákladů přináší buď stejnou, anebo v lepším případě větší efekt nebo lepší léčbu pro toho daného pacienta. Ten žadatel ty to údaje nedoložil.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Státní ústav pro kontrolu léčiv ale zadavateli navrhl hned několik možností, jak by měl postupovat, aby nakonec úhrada z veřejného pojištění mohla být schválena.

Lucie PŘINESDOMOVÁ, mluvčí SÚKL
--------------------
Je možné čistě teoreticky, že teď žadatel například doloží další údaje, nebo se nějakým způsobem domluví s plátci, to znamená, my nemůžeme předpokládat, co se aktuálně stane, jak dlouho to bude trvat.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Odborníci potvrzují, že léčba je opravdu nákladná. Přesto vyzývají zainteresované strany, aby jednaly co nejrychleji.

Richard MACHAČ, pacient
--------------------
Ta dávka je vždycky na tři měsíce. Tak se člověk cejtil, jako cejtil jsem na sobě, že se cejtím líp prostě, samozřejmě prostě v létě, takhle v těch vedrech, člověk se nepotí, nic, prostě všechno líp fungovalo, no.

Richard ČEŠKA, Centrum preventivní kardiologie
--------------------
Budeme rádi pomáhat a budeme se snažit identifikovat pravdu jen ty nejrizikovější nemocné, kteří by to měli dostat.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Ministerstvo zdravotnictví situaci uklidňuje s tím, že celý proces schvalování už probíhá. Zasahovat do něj ale nesmí.

Lucie PŘINESDOMOVÁ, mluvčí SÚKL
--------------------
Následně se samozřejmě jednotliví účastníci řízení mohou odvolat k odvolacím orgánu, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Ondřej MACURA, vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví
--------------------
Obecně lze říci samozřejmě, že ministerstvo má zájem na tom, aby byly zdravotní služby pro občany kvalitní a dostupné.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Každopádně podle odborníků by se tato nákladná léčba měla dostat pouze k pacientům, pro které je životně důležitá a neexistuje v tuto chvíli za ní žádná adekvátní náhrada. Matěj Misař, Prima FTV.

Očkování

Klinické studie