ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na komentář „Zaplaťte do úterý“, publikovaný v Respektu 6. 6. 2016

SÚKL reaguje na spekulace týkající se činnosti SÚKL, které uvedl Martin Uhlíř v komentáři „Zaplaťte do úterý“.

Autor komentáře uvádí, že „Vyšetřování klinické studie, která se týkala nevyléčitelné nemoci amyotrofické laterální sklerózy (ALS), se minulý týden rozběhlo v motolské nemocnici a také ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Obě instituce jsou do skandálu namočené, přesto zatím není důvod se domnívat, že se kauzu pokusí zamést pod koberec.“

Není zřejmé, co má autor komentáře na mysli tím, že je „SÚKL do skandálu namočen“. SÚKL toto spekulativní tvrzení striktně odmítá spolu s důraznou žádostí o vysvětlení, na základě jakých důkazů a informací k tomuto závěru autor došel!

SÚKL je státním regulačním orgánem, v jehož gesci je, mimo jiné, také dohlížení nad správnou klinickou praxí u klinických hodnocení. SÚKL u předmětného klinického hodnocení v minulosti provedl inspekci. Z informací získaných v rámci inspekce nevyplynulo, že by pacienti zařazení do klinického hodnocení cokoli hradili. Ve chvíli, kdy byl SÚKL ze strany médií upozorněn na jednání zadavatelů klinického hodnocení, které naznačovalo možné porušení zákona, zahájil veškeré potřebné kroky a vyzval média, vč. autora komentáře Martina Uhlíře, o oficiální předání materiálů, které měl k dispozici a které by mohly toto porušení zákona dosvědčit.

Zároveň není zřejmá ani poznámka, že „Zamyslet by se měli také pracovníci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kteří nezasáhli včas.“

Opět vyzýváme Martina Uhlíře, aby doložil, na základě čeho usuzuje, že SÚKL nezasáhl včas. SÚKL může pracovat a konat výhradně na základě informací, které získá, a to jak vlastní činností, tak např. na základě podnětů od externích subjektů. SÚKL podání s informacemi o tom, že účastníci klinického hodnocení měli za účast v něm platit, získal teprve až 3. 6. 2016. Neprodleně poté zahájil potřebné kroky (další inspekci) a dále bude konat striktně v souladu se zákonem.

SÚKL důrazně odmítá výše uvedené spekulace a pouhé domněnky autora komentáře, které SÚKL poškozují. SÚKL dále žádá autora komentáře, Martina Uhlíře, aby publikované informace doložil, a v případě, že publikované informace doložit schopen nebude, aby se SÚKL veřejně omluvil.

 

Tiskové a informační oddělení
7. 6. 2016

 

Klinické studie