ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na články v českém tisku

Dne 14.2.2008 vyšla v českém tisku informace - "VZP zveřejnila seznam volně prodejných léků". Články však obsahovaly nepřesnou informaci.

Některé tiskové agentury a další média informovaly o vzniku seznamu volně prodejných léčiv, který uveřejnila na svých stránkách Všeobecná zdravotní pojišťovna. V článcích však bylo chybně uvedeno, že se jedná o jediný zdroj těchto informací.

Státní ústav pro kontrolu léčiv dlouhodbě zveřejňuje na svých stránkách přehled léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. 

Návštěvníkům webové stránky SÚKL z řad široké veřejnosti je k dispozici především interaktivní databáze s vyhledávačem léčivých přípravků. Vyhledané informace je možné vyexportovat do formátu excelové tabulky, která je vhodná především pro práci v informačních systémech lékařů, lékáren, zařízeních domácí péče, apod. 

V interaktivní databázi je možné nalézt, kromě informací o stavu registrace, souhrny informací o léčivém přípravku a pro pacienty velmi potřebné plné texty příbalových informačních letáků. Tento systém zajištění vysoké dostupnosti plných informací pro pacienty je jedním z prvků dlouhodobé informační strategie SÚKL s prvořadou orientací na zvýšení informovanosti pacientů o léčivých přípravcích.

Tiskové a informační oddělení
18.1.2008

Klinické studie