ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek v MF Dnes

Dne 7.3.2008 byl v deníku MF Dnes zveřejněn článek: "Příklady klamavých obchodních praktik". V článku jsou však uvedeny nepřesnosti.  

V článku je uvedeno: " ... Pokud však obchodník něco o účincích svého výrobku tvrdí, musí být schopen to také doložit - v tomto případě osvědčením od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který potvrzuje účinnost prostředků zdravotnické techniky ..."  

SÚKL k tomuto výroku uvádí, že není zmocněn vydávat  "osvědčení", kterým by se potvrzovala účinnost zdravotnických prostředků.
 
Na  trh  může být zdravotnický prostředek uveden, jestliže u něho byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s požadavky příslušného nařízení vlády pro zdravotnické prostředky nebo odpovídající evropské směrnice a výrobce o tom vydal písemné prohlášení (prohlášení o shodě). Zdravotnický prostředek dále musí být opatřen označením CE a musí být k němu přiloženy informace k jeho bezpečnému použití v českém jazyce.
Dozor nad trhem provádí Česká obchodní inspekce.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv provádí, na základě zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, pouze kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče, kontroly klinického hodnocení a klinických zkoušek a šetření nežádoucích příhod.

Tiskové a informační oddělení SÚKL
10.3.2008

Klinické studie